Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2011 r.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1517/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu (2011-12-08)
Tresć:

2011-12-08

Komunikat

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że na tablicach ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i w siedzibach Centrów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1517/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Papierniczej 7 (2011-12-19)
Tresć:

2011-12-19

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w Centrach Obsługi Mieszkańców w dniach od dnia 22.12.2011 r. do dnia 12.01.2012 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Papierniczej 7.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (2011-12-19)
Tresć:

2011-12-19

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 22 grudnia 2011 r. do 12 stycznia 2012 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:

 • Admiralskiej 69, działka nr 528/1 w obrębie B-23, o powierzchni 304 m2, KW LD1M/00001307/3, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich,
 • Rumuńskiej 18, działka nr 108/1 w obrębie B-29, o powierzchni 399 m2, KW LD1M/00047767/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Puszkina 80 (2011-12-19)
Tresć:

2011-12-19

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w Centrach Obsługi Mieszkańców w dniach od dnia 22.12.2011 r. do dnia 12.01.2012 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Puszkina 80.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Lodowej 82 (2012-01-03)
Tresć:

2012-01-03

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w Centrach Obsługi Mieszkańców w dniach od dnia 10.01.2012 r. do dnia 31.01.2012 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Lodowej 82.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres do 3 lat (2011-12-19)
Tresć:

2011-12-19

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 20 grudnia 2011 r. do 10 stycznia 2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, położonych w Łodzi, przy:

 • ul. Tomaszowskiej bez numeru (część działki nr 1/5, o pow. 2.683 m2, w obrębie G-20),
 • ul. Wczesnej bez numeru (część działki nr 156, o pow. 269 m2, część działki nr 156, o pow. 269 m2, część działki nr 155, o pow. 264 m2, część działki nr 155, o pow. 264 m2, w obrębie G-27),
 • ul. Zapadłej 8 (działka nr 69, o pow. 643 m2, w obrębie W-30),
przy czym jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski na te nieruchomości, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu

oraz przy:

 • ul. Braterskiej 25 (działka nr 115/21, o pow. 50 m2, działka nr 117/5, o pow. 71 m2, w obrębie G-01) i ul. Braterskiej bez numeru (działka nr 115/22, o pow. 402 m2, w obrębie G-01).
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 233/235/241, ul. Wólczańskiej 196, ul. Cyganki 22, ul. Napoleońskiej 27 (2011-12-12)
Tresć:

2011-12-12

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 13 grudnia 2011 r. do 3 stycznia 2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej:

 • ul. Piotrkowska 233/235/241 (działka nr 15/17 o powierzchni 96 m2, działka nr 15/24 o powierzchni 1000 m2, część działki nr 15/25 o powierzchni 315 m2, działka nr 15/23 o powierzchni 600 m,2 w obrębie S – 9)
 • ul. Wólczańska 196 (część działki nr 16/1, o powierzchni 131m2, w obrębie S - 9),
 • ul. Cyganki 22 (działka nr 530, w obrębie P-5, o powierzchni. 703 m2),
 • ul. Napoleońska 27 (działka nr 116, w obrębie P-4, o powierzchni 893 m2)
Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski na dzierżawę nieruchomości położonych przy ulicy Cyganki 22 i Napoleońską 27, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu.

Wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, położonych w Łodzi przy ul. Brzoskwiniowej 26, ul. Dojazdowej 14, ul. Stylowej 7, ul. Trębackiej 49, stanowiących własność Miasta Łodzi (2011-12-09)
Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Balonowej bez numeru przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (2011-12-05)
Tresć:

2011-12-05

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 6 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2011 r. wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz niżej wymienionej nieruchomości położonej w Łodzi przy:

 1. ul. Balonowa bez numeru, działka niezabudowana nr 364/26, obręb P-24 o powierzchni 43 m2 numer księgi wieczystej LD1M/00163966/3 przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, położonych w Łodzi, przy ul. Romera 2, ul. Nowe Sady 17, ul. Okólnej bez numeru (2011-12-02)
Tresć:

2011-12-02

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 6 grudnia 2011 r. do 27 grudnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, położonych w Łodzi, przy:

 • ul. Romera 2 (działka nr 515/72, w obrębie B-40, o pow. 7 m2),
 • ul. Nowe Sady 17 (część działki nr 11/21, w obrębie P-36, o pow. 50 m2),
 • ul. Okólnej bez numeru (część działki nr 125, w obrębie B-15, o pow. 502 m2), – jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski na tę nieruchomość, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 113 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (2011-11-29)
Tresć:

2011-11-29

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 29 listopada 2011 r. do dnia 20 grudnia 2011 r. wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz niżej wymienionej nieruchomości położonej w Łodzi przy:

 1. ul. Limanowskiego 113, działka niezabudowana nr 290, obręb B-29 o powierzchni 945m2 numer księgi wieczystej LD1M/00118718/0 przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (2011-11-25)
Tresć:

2011-11-25

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 29 listopada 2011 r. do 20 grudnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej:

 • ul. Alojzego Felińskiego 12-16H (część działki nr 175/14, w obrębie G-17, o powierzchni 91 m2),
 • ul. Obrońców Westerplatte 7/11 (część działki nr 91/10, w obrębie B-50, o powierzchni 325 m2),
 • ul. Obrońców Westerplatte 13 (część działki nr 90/26, w obrębie B-50, o powierzchni 653 m2)
 • ul. Obrońców Westerplatte 15 (część działki nr 90/25, w obrębie B-50, o powierzchni 404 m2),
 • ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 67/83 (część działki nr 90/27, w obrębie B-50, o powierzchni 164 m2),
 • ul. Ekonomicznej bez numeru (działka nr 497/12, o powierzchni 111 m2, działka nr 497/13 o powierzchni 145 m2, działka nr 497/14, o powierzchni 216 m2, w obrębie G-41)
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (2011-11-21)
Tresć:

2011-11-21

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 22 listopada 2011 r do 13 grudnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej:

 • ul. Klonowej 33 (część działki nr 30/1, w obrębie B-45, o pow. 150 m2),
 • ul. Stanisława Tybury 5 (część działki 70/35, część działki 70/137, w obrębie B-45, o pow. 32 m2),
 • al. Marszałka Rydza Śmigłego bez numeru (część działki 29/2, w obrębie W-29, o pow. 45 m2).
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego; nieruchomości, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do zbycia w drodze przetargu oraz, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współwłaściciela (2011-11-21)
Tresć:

2011-11-21

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 22 listopada 2011 r. do 13 grudnia 2011 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:

 • Stanisława Wigury 7, działki nr: 48/25 i 48/44 w obrębie S-8, o powierzchni 3446 m2, KW LD1M/00092883/8,
 • Stanisława Wigury 7/Piotrkowska 204, działki nr: 48/43, 46/6 w obrębie S-8, o powierzchni 411 m2, KW LD1M/00158283/3,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,
oraz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:
 • Józefa Sułkowskiego 18, działka nr 259 w obrębie P-15, o powierzchni 774 m2, KW LD1M/00013165/2, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do zbycia w drodze przetargu,
 • Zarzewskiej 14, działka nr 97/1 w obrębie G-3, o powierzchni 1063 m2, KW LD1M/00005721/9, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej współwłaściciela.
Wykaz zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dubois 117/119 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego (2011-11-10)
Tresć:

2011-11-10

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 9 listopada 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz zabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, oznaczonych w obrębie G-21 jako działki nr 11/21, 11/23, 11/17 i 11/24, o łącznej powierzchni 3.410 m2, uregulowanych w księgach wieczystych LD1M/00235249/7 i LD1M/00125911/5, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (2011-10-25)
Tresć:

2011-10-25

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 2 listopada 2011 r. do 23 listopada 2011 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:

 • Limanowskiego 73N, działka nr 382 w obrębie B-28, o powierzchni 106 m2, KW LD1M/00055385/6
 • Limanowskiego 73O, działka nr 381 w obrębie B-28, o powierzchni 106 m2, KW LD1M/00055386/3
przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź”,
 • Krótkiej 11, działka nr 184/3 w obrębie B-47, o powierzchni 459 m2, KW LD1M/00253279/8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
oraz nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5, działki nr: 139/1, 139/2 i 140, w obrębie Rowy Nr 0020, o powierzchni 24 620 m2, KW SLS1S/00051948/8, której prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli należących do Miasta Łódź zostało przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej (2011-10-24)
Tresć:

2011-10-24

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 25 października 2011 r. do 15 listopada 2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi, przy:

 • ul. Andrzeja Struga 22 (część działki nr 129/11, w obrębie P-20, o pow. 468 m2),
 • ul. Jęczmiennej 1/3 (część działki nr 298/5, w obrębie P-6, o pow. 830 m2),
 • ul. Solec 2 (działka nr 297/4, w obrębie P-6, o pow. 168 m2),
 • ul. Kątnej bez numeru (działka nr 47/7, w obrębie W-37, o pow. 1.531 m2) – jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski na tę nieruchomość, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 16/18 (2011-10-21)
Tresć:

2011-10-21

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w Centrach Obsługi Mieszkańców w dniach od dnia 21.10.2011 r. do dnia 12.11.2011 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 16/18.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205 (2011-10-21)
Tresć:

2011-10-21

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w Centrach Obsługi Mieszkańców w dniach od dnia 21.10.2011 r. do dnia 12.11.2011 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205.
Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 303 (część działki nr 456/1, obręb W-40) przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej (2011-10-21)
Tresć:

2011-10-21

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, iż w dniach od 18 października 2011 r. do 8 listopada 2011 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 303 (część działki nr 456/1, obręb W-40) przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.