Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2012 r.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu (2012-12-20)
Treść:

2012-12-20

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 28 grudnia 2012 r. do dnia 18 stycznia 2013 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Swojskiej bez numeru, działki nr 161/43 i 161/45 położone w obrębie B-31, opisane w księdze wieczystej LD1M/00036366/8, o łącznej powierzchni 3476 m2, przeznaczone do zbycia w drodze przetargu,
 • Zielonej 12, działka nr 208 położona w obrębie P-19, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00089526/4 o powierzchni 1071 m2, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu.
Wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej (2012-12-20)
Treść:

2012-12-20

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, iż w dniach od 24 grudnia 2012 r. do 14 stycznia 2013 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, przy ulicach:
 • Felińskiego 7c (część działki nr 233/5, obręb G-17),
 • Kongresowej 30/32 (część działki nr 400/1 i 402, obręb G-26),
 • Armii Krajowej bez numeru oraz al. Adama Mickiewicza bez numeru (część działki nr 198/90, obręb P-25, oraz działki nr 41/30, 2/51, 2/53 i część działki nr 2/55 w obrębie P-25),
 • Kwiatowej 13a (część działki nr 336/16, obręb P-5),
 • Gabrieli Zapolskiej bez numeru (część działki nr: 77/11, 77/13, 77/14, 77/15, obręb G-17),
 • na terenie dawnej dzielnicy Bałuty, Górna, Polesie - wykorzystanych jako grunty pod garażami,
 • na terenie dawnej dzielnicy Bałuty, Górna, Polesie, Widzew - wykorzystanych na cele handlowo-usługowe,
 • na terenie dawnej dzielnicy Górna i Polesie - wykorzystanych jako grunty pod wolnostojące urządzenia reklamowe,
 • na terenie dawnej dzielnicy Polesie - wykorzystanych jako grunty pod parkingi i tereny składowe.
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (2012-12-18)
Treść:

2012-12-18

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 19 grudnia 2012 r. do dnia 9 stycznia 2013 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Akademickiej bez numeru, działka nr 574/2 w obrębie B-22, KW LD1M/00094909/1 oraz Akademickiej 8,a działka nr 574/1 w obrębie B-22, KW LD1M/00029804/9, o łącznej powierzchni 1248 m2, przeznaczone do łącznej sprzedaży, w drodze przetargu,
 • Doły 1, działka nr 12, w obrębie B-53, o powierzchni 1709 m2, KW LD1M/00096121/7, przeznaczona do sprzedaży, w drodze przetargu,
 • Regatowej 61, działka nr 143, w obrębie G-8, o powierzchni 542 m2, KW LD1M/00027206/3, przeznaczona do sprzedaży, w drodze przetargu,
 • Tatarakowej 8, samodzielny lokal mieszkalny nr 77 o pow. 42,42 m2 , w obrębie B-8, KW LD1M/00193840/3, wraz z udziałem w prawie własności gruntu do części działki nr 347, przy ul. Trzcinowej 6–10, Tatarakowej 8, w obrębie B-8, KW LD1M/00024556/0, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu,
 • Lutomierskiej 127/129, działki nr: 146/95, w obrębie B-45, o powierzchni 1326 m2 oraz 146/96 w obrębie B-45, o powierzchni 307 m2 KW LD1M/00046016/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „ Klonowa”,
 • Zbąszyńskiej bez numeru, działka nr 79/12 w obrębie B-31, KW LD1M/00028574/0, o powierzchni 54 m2, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 • Zbąszyńskiej bez numeru, działka nr 79/14, KW LD1M/00010841/4, działka nr 79/13, w obrębie B-31, KW LD1M/00028574/0 o łącznej powierzchni 11 m2, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 • Szczecińskiej 57a, działka nr 9/8, w obrębie B-35, KW LD1M/00118155/5, o powierzchni 942 m2, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu,
 • Grodzieńskiej 10B, działka nr 39/6 o powierzchni 61 m2, w obrębie P-27, KW LD1M/00264583/2, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 • Inflanckiej 1/3, działka nr 265/12 w obrębie B-49, KW LD1M/00168986/4 i działka nr 265/24 w obrębie B-49, KW LD1M/00248500/9 oraz Łagiewnickiej 109, działka nr 265/19 w obrębie B-49, KW LD1M/00034344/4, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" (2012-12-14)
Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego (2012-12-14)
Wykaz, przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bawełna” i osób fizycznych (2012-12-14)
Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lokator” (2012-12-14)
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej, położonej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (2012-12-07)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele upraw rolnych, warzywno-kwiatowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi przy ulicach: Odrzańskiej bez numeru i ul. Uroczysko 21, Piasta 30/32, oraz innych nieruchomości na terenie dzielnicy Górna, Polesie, Widzew, Bałuty
Treść:

2012-12-07

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 10 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

 • ul. Odrzańska bez numeru i ul. Uroczysko 21 (działki nr 212/97, 212/104, 212/91, 212/94, w obrębie G-23), przeznaczonych do wydzierżawienia na cele warzywno-kwiatowe na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej,
 • na terenie dawnej dzielnicy Górna, Polesie, Widzew, Bałuty przeznaczonych do wydzierżawienia na cele upraw rolnych, warzywno-kwiatowych i rekreacyjno-wypoczynkowych na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,
 • ul. Piasta 30/32 (działki nr 176/1 i 176/2, w obrębie G-1) przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski, wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych przy ulicach: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, Aleksandra Puszkina 82, Stokowskiej bez numeru, Przełomowej 6
Treść:

2012-12-07

Prezydent Miasta Łodzi

Informuję, że w dniach od 10 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wykaz:

 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105 (działka nr 25/14, obręb B-33),
 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Aleksandra Puszkina 82 (działka nr 43/76, obręb W-33),
 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Stokowskiej bez numeru na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (działka nr 218, obręb W-8),
 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Łodzi przy ul. Przełomowej 6 (działka 210/7, obręb G-44) na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zdrowie 6 i 8, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Treść:

2012-12-03

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 4 grudnia 2012 roku do 25 grudnia 2012 roku wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

 • Zdrowie 6 i 8 (działki nr 625/2 i 624/2, obręb P – 15), przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (2012-11-20)
Treść:

2012-11-20

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 22 listopada 2012 r. do dnia 13 grudnia 2012 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:

 • Żelaznej 12, działka nr 116/1 w obrębie W-25, o powierzchni 721 m2, KW LD1M/00095919/1,
 • Prezydenta Gabriela Narutowicza 48, działka nr 489/2 w obrębie S-01, o powierzchni 790 m2, KW LD1M/00140758/5,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/9 o powierzchni 12837 m2, w obrębie G-49, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/24 w obrębie G-49, o powierzchni 32877 m2, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działki: nr 131/6 o powierzchni 13154 m2, nr 132/16 o powierzchni 84 m2 w obrębie G-49, KW LD1M/00169064/2,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/22 w obrębie G-49, o powierzchni 28959 m2, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/46 w obrębie G-49, o powierzchni 10303 m2, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/20 w obrębie G-49, o powierzchni 5004 m2, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działki: nr 131/32 o powierzchni 5380 m2, nr 131/34 o powierzchni 5218 m2, nr 131/35 o powierzchni 9855 m2, nr 131/36 o powierzchni 10192 m2, nr 131/38 o powierzchni 2966 m2 w obrębie G-49, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/44 o powierzchni 26194 m2, w obrębie G-49, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/30 o powierzchni 11365 m2, w obrębie G-49, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/31 o powierzchni 10145 m2, w obrębie G-49, KW LD1M/00088825/3,
 • Wyścigowej bez numeru, działki: nr 132/13 o powierzchni 4613 m2, nr 131/3 o powierzchni 8417 m2 w obrębie G-49, KW LD1M/00169067/3,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/19 o powierzchni 2826 m2, w obrębie G-49, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru, działka nr 131/17 o powierzchni 17623 m2, w obrębie G-49, KW LD1M/00088825/3,
 • Długiej bez numeru i Wyścigowej bez numeru, działki: nr 131/14 o powierzchni 6937 m2, nr 132/6 o powierzchni 6800 m2 w obrębie G-49, KW LD1M/00168901/5,
 • Długiej bez numeru i Wyścigowej bez numeru, działki: nr 131/12 o powierzchni 13864 m2, nr 132/10 o powierzchni 1582 m2 w obrębie G-49, KW LD1M/00168899/7

  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz przeznaczonej do oddania na rzecz EC1 Łódź-Miasto Kultury, w nieodpłatne użytkowanie, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Pułkownika Jana Kilińskiego 70/76, stanowiącej własność Miasta Łodzi (2012-11-19)
Treść:

2012-11-19

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, iż od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia 26 listopada 2012 r. wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi wykaz przeznaczonej do oddania na rzecz EC1 Łódź-Miasto Kultury, w nieodpłatne użytkowanie, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Pułkownika Jana Kilińskiego 70/76, stanowiącej własność Miasta Łodzi.
Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Nowej 28 (2012-11-12)
Treść:

2012-11-12

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi w dniach od dnia 15.11.2012 r. do dnia 06.12.2012 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Nowej 28.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz, w których udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich współwłaścicieli (2012-11-12)
Treść:

2012-11-12

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 14 listopada 2012 r. do dnia 5 grudnia 2012 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:

 • Dumnej 15-19, działka nr 329/1 w obrębie G-24, o powierzchni 3273 m2, KW LD1M/00179796/5, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela,
 • Stanisława Tybury bez numeru, działka nr 78/68 w obrębie B-45, o powierzchni 40 m2, KW LD1M/00213892/9 oraz działka nr 78/70 w obrębie B-45, o powierzchni 137 m2, KW LD1M/00212630/8, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej – Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”,
 • Przełajowej 5, działki nr: 82/11 i 82/14 w obrębie P-26, o powierzchniach: 38 m2 i 131 m2, KW LD1M/00005530/3, działka nr 82/12 w obrębie P-26, o powierzchni 1030 m2, KW LD1M/00036872/8 oraz działka nr 82/13 w obrębie P-26, o powierzchni 3637 m2, KW LD1M/00041157/8, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej
  oraz części nieruchomości położonej przy ulicy Walerego Wróblewskiego 45/47, działka nr 40 w obrębie P-28, o powierzchni 763 m2, KW LD1M/00054858/6, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (2012-11-07)
Treść:

2012-11-07

Prezydent Miasta Łodzi

Informuję, że w dniach od 8 listopada 2012 r. do dnia 29 listopada 2012 r. wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wykaz:
 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Elektronowej 1/3 (działki nr 55/33 i 56/32, obręb P-36).
 • nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Łodzi przy ul. Technicznej 14 (działki nr 25/30, 25/35, 25/41, 25/52, obręb W-33).
 • nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Łodzi przy ul. Zakładowej 147, ul. Zakładowej 147 d i 147 e (działki nr 117/27, 134/18 i 134/20, obręb W-37).
 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 125 i bez numeru (działki nr 277/2, 278/4, obręb S-5).
Wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3208/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2012 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz ich najemców, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Astronomicznej 3, Glebowej 17a, Narewskiej 23, Narwik 4 i Pryncypalnej 105 oraz ogłoszenia ich wykazu (2012-11-02)
Treść:

2012-11-02

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi przez 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3208/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2012 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz ich najemców, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Astronomicznej 3, Glebowej 17a, Narewskiej 23, Narwik 4 i Pryncypalnej 105 oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3209/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 27 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu (2012-10-29)
Treść:

2012-10-29

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicach ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3209/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 27 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3143/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, przy ul. Zachodniej 73 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu (2012-10-17)
Treść:

2012-10-17

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicach ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3143/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, przy ul. Zachodniej 73 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Adamieckiego 10/12 (2012-10-31)
Treść:

2012-10-31

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi w dniach od dnia 05.11.2012 r. do dnia 26.11.2012 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Adamieckiego 10/12.