Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2014 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-30, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Treść:

2014-12-23

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 5 stycznia 2015 r. do dnia 26 stycznia 2015 r. zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-30, jako działki nr: 89/33 i 89/36 o powierzchni 3.320 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00173656/0, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 151/VII/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz dotychczasowych najemców, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, położonych w Łodzi przy ulicach: Artylerzystów 17, Emilii Plater 2a Ignacego Jana Paderewskiego 71 i Pokładowej 22, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu
Treść:

2014-12-29

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 r.:

 • Nr 151/VII/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz dotychczasowych najemców, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, położonych w Łodzi przy ulicach: Artylerzystów 17, Emilii Plater 2a Ignacego Jana Paderewskiego 71 i Pokładowej 22, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2014-12-23

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 29 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Hubala bez numeru (część działki nr 466/1 – KW nr LD1M/00288313/3 w obrębie P-24) o powierzchni 12 m2,
 • ul. Inowrocławskiej 70 (część działki nr 53/1 – KW nr LD1M/00167252/3 w obrębie P-6) o powierzchni 4 871 m2,
 • ul. Solec 2 (działka nr 297/4 – KW nr LD1M/00033727/6 w obrębie P-6 o powierzchni 168 m2); ul. Jęczmiennej 1/3 (część działki nr 298/5 – KW nr LD1M/00033727/6 w obrębie P-6 o powierzchni 830 m2),
 • ul. Piotrkowskiej 233/235/241 (działki o nr 15/17 o powierzchni 96 m2, 15/24 o powierzchni 1 000 m2 i część działki nr 15/25 o powierzchni 315 m2 – KW nr LD1M/00046642/0, działka nr 15/23 – KW nr LD1M/00038396/1 o powierzchni 600 m2 w obrębie S-9); ul. Wólczańskiej 196 (część działki nr 16/1 – KW nr LD1M/00297967/8 o powierzchni 131 m2 w obrębie S-9)
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść:

2014-12-19

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 23 grudnia 2014 r. do dnia 13 stycznia 2015 r. zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Oxińskiego bn., oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-20, jako działki nr: 114/20 o powierzchni 92 m2 i nr 114/21 o powierzchni 93 m2 uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00084997/1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 43/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w Łodzi przy ulicach: Romualda Mielczarskiego 12, Stefana Żeromskiego 39, Pomorskiej 25, Piotrkowskiej 59, Zachodniej 23 A-C, Wojska Polskiego 7, Wschodniej 51 i Wólczańskiej 140, wraz z udziałem w prawie własności lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu
Treść:

2014-12-15

Komunikat:

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że w dniach 17 grudnia 2014 r. – 06 stycznia 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi jest wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 43/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w Łodzi przy ulicach: Romualda Mielczarskiego 12, Stefana Żeromskiego 39, Pomorskiej 25, Piotrkowskiej 59, Zachodniej 23 A-C, Wojska Polskiego 7, Wschodniej 51 i Wólczańskiej 140, wraz z udziałem w prawie własności lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 r. Nr 42/VII/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz dotychczasowych najemców, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, położonych w Łodzi przy ulicach: Halnej 15 i 31, Lawendowej 2 i 8, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu
Treść:

2014-12-12

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 r.:

 • Nr 42/VII/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz dotychczasowych najemców, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, położonych w Łodzi przy ulicach: Halnej 15 i 31, Lawendowej 2 i 8, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” (2014-12-12)
Wykaz części nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 96/100, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Treść:

2014-12-08

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 8 grudnia 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 r. zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz części nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 96/100, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-46, jako działka nr: 314/19 o powierzchni 876 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00148601/6, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść:

2014-12-03

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 8 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2014 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. Maratońskiej 123A, dz. nr 356/44, obr. P-23, pow. 244 m2, KW LD1M/00146937/6,
 2. Srebrzyńskiej 16A, dz. nr 6/17, obr. P-8, pow. 35 m2, KW LD1M/00139197/4,
 3. Srebrzyńskiej 18A, dz. nr 6/7, obr. P-8, pow. 54 m2, KW LD1M/00139196/7,
 4. Prostej 24-26, dz. nr 36 o pow. 1199 m2 i dz. nr 35 o pow. 1261 m2 - łączna pow. 2460 m2, obr. G-43, KW LD1M/00103176/0 i KW LD1M/00102001/6,
 5. Sierpowej 22 i Sierpowej bez numeru, obr. B-32, dz. nr 129/1, 124/9 i dz. nr 129/2, 124/10, łączna pow. 1150 m2, KW LD1M/00173352/9 i KW LD1M/00263380/2


 6. przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu;

 7. Krzysztofa Cedry 2, dz. nr 77/4, obr. P-1, pow. 14295 m2, KW LD1M/00032049/2,
 8. Starorudzkiej 80, dz. nr 17/3, obr. G-42, pow. 270 m2, KW LD1M/00060643/1,
 9. Wrześnieńskiej 64, dz. nr 256/11, obr. B-45, pow. 2157 m2, KW LD1M/00122536/1,
 10. Starorudzkiej bez nr, dz. nr 17/41, obr. G-42, pow. 13 m2, KW LD1M/00047194/1,
 11. Starorudzkiej bez nr, dz. nr 17/56, obr. G-42, pow. 14 m2, KW LD1M/00047194/1,
 12. Starorudzkiej bez nr, dz. nr 17/42, obr. G-42, pow. 13 m2, KW LD1M/00047194/1,
 13. Starorudzkiej bez nr, dz. nr 17/47, obr. G-42, pow. 9 m2, KW LD1M/00047194/1,
 14. Starorudzkiej bez nr, dz. nr 17/50, obr. G-42, pow. 2 m2, KW LD1M/00047194/1


 15. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Osobom wymienionym art. 34 ust. pkt 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt 1-3 i pkt 6, jeśli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszych wykazów oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.

Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i osób fizycznych (2014-11-28)
Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" (2014-11-24)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, położonych w Łodzi
Treść:

2014-11-20

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje , że w dniach od 24 listopada 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, położonych w Łodzi:

 • ul. Wschodniej 67 (część działki nr 399/3 – KW LD1M/00100564/6, w obrębie S-1), o powierzchni 300 m2
 • ul. Józefów 62 (działka nr 67/1 – KW LD1M/00122714/3, w obrębie G-46), o powierzchni 5747 m2
 • ul. Patriotyczna 21A (działka nr 243/2 – NKN 25195, w obrębie G-50), o powierzchni 3154 m2
 • ul. Henryka Sienkiewicza bez numeru (działki o nr 87/30 i 87/31 – KW LD1M/00133360/6, w obrębie S-8), o powierzchni 391 m2

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości, w których udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2014-11-20

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 25 listopada 2014 r. do dnia 16 grudnia 2014 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy:

 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ulicy Nasiennej 9, obręb B-36, działka nr 101 o powierzchni 1559 m2, KW LD1M/00088138/0,
 • nieruchomości, w których udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży, położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Alojzego Felińskiego 7a, obręb G-17, działka nr 238/2 o powierzchni 690 m2, KW LD1M/00026059/0,
  2. Stefana 16, obręb B-49, działka nr 119 o powierzchni 698 m2, KW LD1M/00056178/9,
  3. Gabrieli Zapolskiej 21, obręb G-17, działka nr 66 o powierzchni 591 m2, KW LD1M/00005042/5,
  4. Wschodniej 34, obręb S-1, działka nr 228 o powierzchni 945 m2, KW LD1M/00000876/5,
  5. 6 Sierpnia 19 i Gdańskiej 62, obręb P-19, działka nr 214/1 o powierzchni 1085 m2, KW LD1M/00001045/8.
Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 115, poz.1113 i Nr 246, poz. 2218, z 2009 r. Nr 74, poz. 702, z 2010 r. Nr 275, poz. 2268, z 2011 Nr 342, poz. 3406, z 2012 r. poz. 2066 oraz z 2013 r. poz. 207), przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności następuje w trybie:
 • bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
 • przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
 • przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.
Współwłaściciele, którzy zainteresowani są nabyciem udziału w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystąpić do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w okresie do końca wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego (2014-11-19)
Wykaz, przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego (2014-11-19)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz, w których udział Miasta przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2014-11-12

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 17 listopada 2014 r. do dnia 8 grudnia 2014 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy:
 1. Nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Anieli Krzywoń 20, dz. nr 44, obr. G-40, pow. 927 m2, KW LD1M/00092300/8,
  2. Kozielskiej 7, dz. nr 667, obr. G-27, pow. 554 m2, KW LD1M/00092172/1,
  3. Zagajnikowej 25, dz. nr 714/4, obr. B-23, pow. 475 m2, KW LD1M/00063415/5,
  4. Poznańskiej 10, dz. nr 70, obr. G-5, pow. 724 m2, KW LD1M/00089287/6,
  5. Huta Jagodnica 69/71, dz. nr 136/1, obr. P-40, pow. 2178 m2, KW LD1M/00012645/4,
  6. Listopadowej 14, dz. nr 25/6, obr. W-10, pow. 1678 m2, KW LD1M/00117836/6,
  7. Listopadowej 16, dz. nr 27/6, obr. W-10, pow. 1485 m2, KW LD1M/00117836/6,
  8. Kruczej 12, dz. nr 128, obr. G-3, pow. 722 m2, KW LD1M/00096951/4,
  9. Ustronnej 13, dz. nr 167, obr. G-43, pow. 1004 m2, KW LD1M/00175131/8,
  10. Ustronnej 15, dz. nr 168, obr. G-43, pow. 670 m2, KW LD1M/00118151/7,
  11. Ustronnej 17, dz. nr 169, obr. G-43, pow. 622 m2, KW LD1M/00118151/7,
  12. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 3, dz. nr 256, obr. P-9, pow. 734 m2, KW LD1M/00036568/4,
  13. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru, dz. nr 257/18, 257/19, obr. P-9, pow. 693 m2, KW LD1M/00032665/6,
  14. Starościńskiej 17, dz. nr 117/7, obr. G-27, pow. 1066 m2, KW LD1M/00281695/5,
  15. Oblęgorskiej 7, dz. nr: 13/1 i 7/2, obr. B-54, pow. 956 m2, KW LD1M/00000275/2,
  16. Prostej 19-23, dz. nr 25/5, obr. G-43, pow. 10 227 m2, KW LD1M/00110561/8

  17. przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego;

  18. Trzcinowej bez nr, dz. nr 194, obr. B-8, pow. 126 m2, KW LD1M/00003144/6,
   przenaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich;

  19. Szpinakowej 3, dz. nr 9/6, obr. B-30, pow. 5441 m2, KW LD1M/00227490/2,
  20. Zakładowej 64, dz. nr 184/11, obr. W-35, pow. 93 m2, KW LD1M/00209451/5,
   przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych;

  21. Księcia Janusza Mazowieckiego 4 i 6, dz. nr 167/45, obr. W-35, pow. 1423 m2, KW LD1M/00154711/5,
   przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.

  Odnośnie nieruchomości opisanych w pkt 3 i 20, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, poprzedni właściciele zbywanych nieruchomości lub ich spadkobiercy, mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa w ich nabyciu poprzez złożenie wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 2. Nieruchomości w których udział Miasta przeznaczony jest do sprzedaży, położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Piotrkowskiej 228, dz. nr 66, obr. S-8, pow. 1226 m2, KW LD1M/00035095/0,
  2. Romualda Mielczarskiego 14, dz. nr 58, obr. P-9, pow. 762 m2, LD1M/00005454/6
Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie, przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości następuje w trybie:
 • bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
 • przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
 • przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.
Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w okresie do końca wywieszenia wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014 r. Nr 7241/VI/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Łodzi przy ul. Rzemieślniczej 14, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu
Treść:

2014-10-16

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 października 2014 r.:

 • Nr 7241/VI/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Łodzi przy ul. Rzemieślniczej 14, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2014-10-29

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 31 października 2014 r. do 21 listopada 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Partyzantów 48 (działka nr 506/2 w obrębie P-4) o powierzchni 495 m2,
 • ul. Wapiennej 2 (część działki nr 108/2 i 108/3 - KW nr LD1M/00174712/8 w obrębie P-7) o łącznej powierzchni 496,60 m2,
 • ul. Piotrkowska 270 (część działki nr 23/10 - KW nr LD1M/00188404/7, w obrębie S – 9), o powierzchni 0,36 m2,
 • ul. Rzgowska 175/177 (część działki nr 1090/10 - KW nr LD1M/00010914/7, w obrębie G – 26), o powierzchni 27 m2,
 • ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego bez numeru (działka nr 1/25, działka nr 1/26, działka nr 4/7 – KW nr LD1M/00086758/8, w obrębie G-22, o łącznej powierzchni 534 m2,
 • ul. Karpacka 61 (część działki nr 216/4 - KW LD1M/00150556/2 w obrębie G-13), o powierzchni 450 m2,
 • ul. Karpacka 61 (część działki nr 216/4 - KW LD1M/00150556/2 w obrębie G-13), o powierzchni 421 m2,
 • ul. Karpacka 61 (część działki nr 216/4 - KW LD1M/00150556/2 w obrębie G-13), o powierzchni 226 m2,
 • ul. Karpacka 61 (część działki nr 216/4 - KW LD1M/00150556/2 w obrębie G-13), o powierzchni 211 m2,
 • ul. Wesoła 46 (działka nr 867 - RepHip 128 Chojny AB, w obrębie G-26), o powierzchni 213 m2,
 • ul. Pokojowa 8 (działka nr 75 - KW LD1M/00030854/4, w obrębie G-40), o powierzchni 188 m2,
 • ul. Opałowa 1/3 (działka nr 8/1 - KW LD1M/00096717/2, w obrębie G-24), o powierzchni 619 m2,
 • ul. Opałowa 1/3 (działka nr 8/2 - KW LD1M/00096717/2, w obrębie G-24), o powierzchni 715 m2,
 • ul. Króla Władysława Jagiełły 12 (działka nr 416/1 - KW LD1M/00037197/9, w obrębie G-41), o powierzchni 432 m2,
 • ul. Scaleniowa 28 (działka nr 546 - RepHip 103_672 O.Ruda CX, w obrębie G-42), o powierzchni 793 m2,
 • ul. Mazurska bez numeru (działka nr 164/2 - KW LD1M/0004022218/7, w obrębie G-16), o powierzchni 30 m2,
 • ul. Radosna 4 (część działki nr 8 - KW LD1M/00092042/1, w obrębie G-27), o powierzchni 530 m2,
 • ul. Radosna 4 (część działki nr 8 - KW LD1M/00092042/1, w obrębie G-27), o powierzchni 529 m2,
 • ul. Kozielska 4 (działka nr 672/2 - KW LD1M/00192018/5, w obręb G-27), o powierzchni 529 m2,
 • ul. Czynna 8 (działka nr 659/1, działka nr 659/2 - RepHip 130 CHOJNY AB NR 2, w obrębie G-27) i ul. Czynna 10 (działka nr 658/3 - RepHip 130 CHOJNY AB NR 2, w obrębie G-27), o łącznej powierzchni 914 m2,
 • ul. Treflowa 3 (działka nr 128 - KW LD1M/00143474/1, w obrębie G-42), o powierzchni 250 m2,
 • ul. Treflowa 6 (działka nr 171 - KW LD1M/00130437/6, w obrębie G-42), o powierzchni 187 m2,
 • ul. Treflowa 11 (działka nr 144 - KW LD1M/00143470/3, w obrębie G-42), o powierzchni 196 m2,
 • ul. Treflowa 13 (działka nr 149 - KW LD1M/00143469/3, w obrębie G-42), o powierzchni 62 m2,
 • ul. Treflowa 14 (działka nr 185 - KW LD1M/00130437/6, w obrębie G-42), o powierzchni 100 m2,
 • bez adresu (część działki nr 61/2 - KW LD1M/00149923/6, w obrębie G-37, ul. Reduta 10 (część działki nr 61/1 - KW LD1M/00149936/0, w obręb G-37, bez adresu (część działki nr 62/7 - Orzecz SA II – 338/53, w obrębie G-37, bez adresu (część działki nr 62/10 - Orzecz SA II – 338/53, w obrębie G-37), o łącznej powierzchni 710 m2,
 • bez adresu (część działki nr 61/2 - KW LD1M/00149923/6, w obrębie G-37), o powierzchni 260 m2,
 • bez adresu (część działki nr 61/2 - KW LD1M/00149923/6, w obrębie G-37), o powierzchni 207 m2,
 • ul. Finansowa bez numeru (część działki nr 336/12 - KW LD1M/00047462/1, w obrębie G-41), o powierzchni 260 m2,
 • ul. Pusta 24a (działka nr 90 - Akt Not 22445, w obrębie G-22), o powierzchni 671 m2,
 • ul. Mielizny 17 (działka nr 540/2 - KW LD1M/00027233/1, w obrębie G-23), o powierzchni 412 m2,
 • ul. Poselska bez numeru (działka nr 219/19, działka nr 219/20 - Rep. Hip. 54i Jędrzejów III, w obrębie G-19), o powierzchni 1368 m2,
 • ul. Artura Oppmana 22 (część działki nr 509 - KW LD1M/00096993/0 , w obrębie G-17) i ul. Artura Oppmana 22 (działka nr 497/3 - KW LD1M/00267693/7, w obrębie G-17), o łącznej powierzchni 1277 m2,
 • ul. Nad Nerem 4 (działka nr 62 - ZD 12131, w obrębie G-50), o powierzchni 632 m2,
 • ul. Czerwcowa 37 (część działki nr 187/2, w obrębie G-43), o powierzchni 1000 m2,
 • ul. Pabianicka 223 (działka nr 6/6, w obrębie G-38), o powierzchni 806 m2,
 • ul. Demokratyczna 107 (działka nr 458/4 - KW LD1M/00047411/9, w obrębie G-41), o powierzchni 827 m2,
 • ul. Przestrzenna 19 (działka nr 486- KW LD1M/00025683/6, w obrębie G-42) , o powierzchni 666 m2,
 • ul. Rzemieślnicza bez numeru (część działki nr 16/18 - RepHip 103 Y, w obrębie G-41), ul. Dzwonowa bez numeru (część działki nr 16/16, część działki nr 15/13 - KW LD1M/00291048/8, w obrębie G-41), o łącznej powierzchni 573 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogniwo" (2014-10-29)
Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny" (2014-10-29)