Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2015 r.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść:

2015-12-23

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 28 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przy:

 • ul. Wazów bez numeru (działka nr 921/7, w obrębie G-42, o pow. 469 m2), opisanej w KW LD1M/00248688/0, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika,
 • ul. Alojzego Felińskiego bez numeru (części działki nr 182/92, w obrębie G-17, o pow. po 18 m2), opisanej w KW LD1M/00279418/3 oraz ul. Alojzego Felińskiego bez numeru (części działki nr 182/98 i 182/99, w obrębie G-17, o pow. po 18 m2), opisanej w KW LD1M/00025223/4, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników,
 • ul. Warneńczyka 4/6 (działka nr 5/1, w obrębie G-28, o pow. 59 m2), opisanej w KW LD1M/00091601/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika,
 • ul. Broniewskiego bez numeru (część działki nr 182/189, w obrębie G-17, o pow. 6 m2), przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika,
 • ul. Klaudiusza Łazowskiego bez numeru (działki nr 349/61, 349/63, 349/65, 349/67, 349/69, 349/71, 349/73, 349/75, w obrębie G-26 oraz części działek nr 267/6, 266/6, 265/6, 264/6, 263/6, 262/6, 261/6, 260/6, w obrębie G-27 o łącznej powierzchni 1648 m2), opisanych w KW LD1M/00065302/4, LD1M/00018020/9, LD1M/00007317/8, LD1M/00030119/0, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika,
 • ul. Wiekowej 11 (działka nr 151/2, w obrębie G-52, o pow. 5143 m2), opisanej w KW LD1M/00052522/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
 • ul. Wielkopolska 62 (działka nr 82/2, w obrębie B-44, o pow. 571 m2), opisanej w KW LD1M/00028337/7, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej,
 • ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 136 (działka nr 128/10, w obrębie S-4, o pow. 909 m2), przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej,

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2553/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicy Bolka Świdnickiego 13 i 17/19, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu
Treść:

2015-12-30

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2553/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicy Bolka Świdnickiego 13 i 17/19, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2519/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Wschodniej 49, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste
Treść:

2015-12-29

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2519/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Wschodniej 49, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia jego wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2435/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 grudnia 2015 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach Gdańskiej 21 i Prezydenta Gabriela Narutowicza 51, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu
Treść:

2015-12-16

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2435/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 grudnia 2015 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach Gdańskiej 21 i Prezydenta Gabriela Narutowicza 51, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2474/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy A. Felińskiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 621, w obrębie G-17, stanowiącej własność Miasta Łodzi wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu
Treść:

2015-12-16

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że wywieszony jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2474/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy, garażu usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy A. Felińskiego bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 621, w obrębie G-17, stanowiącej własność Miasta Łodzi wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2015-12-31

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 8 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Stanisława Przybyszewskiego bez numeru (część działki nr 120/28 – KW nr LD1M/00186801/6 w obrębie G-4) o powierzchni 8,50 m2,
 • ul. Augusta Cieszkowskiego bez numeru (część działki nr 32/3 - KW nr LD1M/00144431/5 w obrębie G-10) o powierzchni 37,50 m2,
 • ul. Sieradzkiej 7 (część działki nr 16/7 – KW nr LD1M/00125717/5, w obrębie G-3), o łącznej powierzchni 129 m2,
 • ul. Kongresowej 30/32 (część działki nr 400/1 – KW nr LD1M/00107600/0 i część działki nr 400/2 – KW nr LD1M/00032876/8, w obrębie G-26), o łącznej powierzchni 773,80 m2,
 • ul. Gabrieli Zapolskiej bez numeru (część działki nr 77/11 - KW nr LD1M/00118587/2, część działki nr 77/15 - KW nr LD1M/00075761/2, część działki nr 77/13 i część działki nr 77/14 w obrębie G-17 ) o łącznej powierzchni 289 m2,
 • ul. Lucjana Rydla 11, 11a, 13, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15j, 15k, 15l i 15A (część działki nr 106/9 - KW nr LD1M/00106002/1 w obrębie G-17) o powierzchni 102 m2,
 • ul. Lindleya 4 (część działki nr 314/4 - KW nr LD1M/00000489/5 w obrębie S-2) o powierzchni 21 m2,
 • ul. Rewolucji 1905 r. 24 (część działki nr 218/4 - KW nr LD1M/00140761/9 w obrębie S-1) o powierzchni 36 m2,
 • ul. Pomorskiej bez numeru (część działki nr 96/69 - KW nr LD1M/00118517/1 w obrębie S-2) o powierzchni 23,50 m2,
 • ul. Gdańskiej 20 (część działki nr 59/3 - KW nr LD1M/00215590/6 w obrębie S-1) o powierzchni 15 m2,
 • ul. Tuwima 23/25 (część działki nr 297/7 - KW nr LD1M/00039240/0 w obrębie S-6) o powierzchni 36 m2,
 • ul. Traktorowej 180 (działka nr 20/41 - KW nr LD1M/00036611/1 i działka nr 20/43- KW nr LD1M/00036694/6 w obrębie B-34) i ul. Traktorowej 182 (działka nr 20/39 - KW nr LD1M/00068719/1 w obrębie B-34) o łącznej powierzchni 2047 m2,
 • ul. Żubardzkiej 2 (część działki nr 124/10 - KW nr LD1M/0028372/2 w obrębie B-44) o powierzchni 400 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz, w których udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2015-12-17

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 22 grudnia 2015 r. do dnia 12 stycznia 2016 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy:

 1. Nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ul.:
  1. Doły 38, dz. nr 59, obr. B-53, pow. 960 m2, KW LD1M/00100156/3,
  2. Walerego Wróblewskiego bez numeru, dz. nr 34/25, obr. P-28, pow. 2313 m2, KW LD1M/00124080/3,
  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego;


 2. Nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ul.:
  1. Maratońskiej 47b, dz. nr 404/311, obr. P-24, pow. 3524 m2, KW LD1M/00138963/8,
  2. Armii Krajowej 26a, dz. nr 313, obr. P-24, pow. 5237 m2, KW LD1M/00138963/8,
  3. Armii Krajowej bez numeru, dz. nr 404/284, obr. P-24, pow. 540 m2, KW LD1M/00181394/4,
  przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe”;


 3. Nieruchomości, w których udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży, położonych przy ul.:
  1. Sienkiewicza 4, dz. nr 55/2, obr. S-6, pow. 1392 m2, KW LD1M/00001048/9,
  2. Nawrot 38a, dz. nr 294, obr. S-6, pow. 840 m2, KW LD1M/00003496/8.
Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie, przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości następuje w trybie:
 • bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
 • przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
 • przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.
Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w okresie do końca wywieszenia wykazu.

Wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Składowej bn., przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść:

2015-12-11

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 15 grudnia 2015 r. do dnia 5 stycznia 2016 r. wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/0006907 1/3 części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Składowej bn., oznaczonej w obrębie S-02 jako działka nr 308/52 o powierzchni 0,0342 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2015-12-10

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 15 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Sebastiana Felsztyńskiego 14 (część działki nr 237/2 – KW LD1M/00114980/9 w obrębie G-1) o powierzchni 11 m2,
 • ul. Sebastiana Felsztyńskiego 14 (część działki nr 237/2 – KW LD1M/00114980/9 w obrębie G-1) o powierzchni 12 m2,
 • ul. Sebastiana Felsztyńskiego 14 (część działki nr 237/2 – KW LD1M/00114980/9 w obrębie G-1) o powierzchni 11 m2,
 • ul. Finansowa 19 (część działki nr 167/1 – KW 37937 w obrębie G-41) o powierzchni 16,26 m2,
 • ul. Karolewska 24-28 (działka nr 64/17 – KW LD1M/00033290/3 w obrębie P-18) o powierzchni 79 m2,
 • ul. Lutomierska 14 (część działki nr 336/1 – KW LD1M/00059714/0 w obrębie B-47) o powierzchni 16,32 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Płk. Jana Kilińskiego 178, oznaczonej w obrębie W-25 jako działka nr 69/1 o powierzchni 0,0840 ha, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00107178/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Treść:

2015-12-02

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 10 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Płk. Jana Kilińskiego 178, oznaczonej w obrębie W-25 jako działka nr 69/1 o powierzchni 0,0840 ha, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00107178/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykaz udziałów przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, w zabudowanych nieruchomościach gruntowych, położonych w Łodzi przy ulicach: Sanockiej 31, Myśliwskiej bez numeru i Sanockiej bez numeru, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz posiadaczy nieruchomości (2015-12-10)
Wykaz udziału Skarbu Państwa do 1/30 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej gminy Miasto Łódź, położonej w Łodzi przy ul. Produkcyjnej 17, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkownika wieczystego
Treść:

2015-12-03

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 04 grudnia 2015 r. do dnia 28 grudnia 2015 r. wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz udziału Skarbu Państwa do 1/30 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej gminy Miasto Łódź, położonej w Łodzi przy ul. Produkcyjnej 17, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-52, jako działka nr: 61/1 o powierzchni 0,1032 ha uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00154924/1, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkownika wieczystego.

Wykazy nieruchomości, położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz, w których udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2015-12-02

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 3 grudnia 2015 r. do 24 grudnia 2015 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości:

 1. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowych dzierżawców, położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Przybyszewskiego 147/149 (działki nr 4/5 i 5/4 obręb W-30).

 2. przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Łabędzkiego 18 (działki nr 581/3 i 582/2 obręb G-44),
  • Przygraniczna 3 (działka nr 19/1 obręb P-14),
  • Żeglarska bez numeru (działki nr 265/3 i 265/9 obręb B-28),
  • Żeglarska bez numeru (działka nr 265/6 obręb B-28),
  • Żeglarska bez numeru (działka nr 265/7 obręb B-28),
  • Żeglarska bez numeru (działka nr 265/8 obręb B-28),
  • Ołowiana 62 (działki nr 47/1, 47/2 i 47/3 obręb B-21),
  • Ksawerowska 79 (działka nr 6 obręb G-49).

 3. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, położonych w Łodzi przy ulicach:
  • Kukuczki bez numeru (działka nr 126/5 obręb P-21),
  • Św. Teresy od Dzieciątka Jezus bez numeru (działka nr 19/6 obręb B-30).

  Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777), mogą złożyć wniosek w tym zakresie w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 464 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 4. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, położonej w Łodzi przy ulicy:
  • Prosta 2/8, Ustronna bez numeru (działki nr 46/38 i 46/34 obręb G-43).

  Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777), mogą złożyć wniosek w tym zakresie w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 464 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 5. w których udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży, położonych w Łodzi przy ulicy:
  • Piotrkowska 228 (działka nr 66 obręb S-8),
  • 6 Sierpnia 44 (działka nr 145 obręb P-19).
Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 115, poz. 1113 i Nr 246, poz. 2218, z 2009 r. Nr 74, poz. 702, z 2010 r. Nr 275, poz. 2268, z 2011 r. Nr 342, poz. 3406, z 2012 r. poz. 2066 oraz z 2013 r. poz. 207), przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności opisanej wyżej nieruchomości nastąpi w trybie:
 • bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
 • przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
 • przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.
Współwłaściciele, którzy zainteresowani są nabyciem udziału w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystąpić do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w okresie do końca wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2015-12-01

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 3 grudnia 2015 r. do 24 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Bratysławskiej bez numeru (część działki nr 192/7 – Rep.Hip. 4576 w obrębie P-27) o powierzchni 20 m2,
 • ul. Przełajowej 5 (działka nr 82/11 i 82/14 – KW nr LD1M/00005530/3, działka nr 82/12 – KW numer LD1M/00036872/8, działka nr 82/13 – KW nr LD1M/00041157/8 w obrębie P-26) o powierzchni 4 836 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Elektronowej 16, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Treść:

2015-11-19

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 25 listopada 2015 r. do 17 grudnia 2015 r. wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Elektronowej 16, oznaczonej w obrębie P-36 jako działka nr 40/23 o powierzchni 0,6644 ha, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00069783/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bawełna" (2015-11-25)
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Mahatmy Gandhiego, ul. Komunardów bez numeru, Bruskiej 11, Nad Karolewką bez numeru, Dostawczej 6 oraz nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 138/7 w obrębie S-8, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Treść:

2015-11-17

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, iż w dniach od 20 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi:

 • przy ul. Mahatmy Gandhiego, obręb B-45, część działki nr 95/189, opisana w księdze wieczystej LD1M/00020073/2, o powierzchni 20 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat,
 • przy ul. Komunardów bez numeru, obręb B-48, część działki nr 68/18, opisana w księdze wieczystej LD1M/00220977/1, ul. Komunardów bez numeru, obręb B-48, część działki nr 68/20, opisana w księdze wieczystej LD1M/00220977/1, o łącznej powierzchni 220,83 m2, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej,
 • oznaczonej jako część działki nr 138/7 w obrębie S-8, opisana w księdze wieczystej LD1M/00089989/7, o powierzchni 69,68 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej,
 • przy ul. Bruskiej 11, obręb P-4, działka nr 518/1, opisana w RepHip 145 Jagodnica Złotna, o powierzchni 633 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat,
 • przy ul. Nad Karolewką bez numeru, obręb P-27, działka nr 595/74, brak księgi wieczystej, ul. Nad Karolewką 15, obręb P-27, działka nr 595/76, brak księgi wieczystej, o łącznej powierzchni 2 234 m2, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej,
 • przy ul. Dostawczej 6, obręb W-31, części działek nr 132/94, 132/102 i 132/103, opisane w księdze wieczystej LD1M/00046669/5, ul. Dostawczej 6, obręb W-31, część działki nr 132/97, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00202871/6, ul. Dostawczej 6, część działki nr 132/105, obręb W-31, brak księgi wieczystej, o łącznej powierzchni 13 212,66 m2, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 15 lat.

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2015-11-13

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 16 listopada 2015 r. do 7 grudnia 2015 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy:

 1. Nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Przędzalnianej 101, dz. nr: 76 (KW LD1M/00140204/7), 84/1 (KW LD1M/00046958/8) i 84/3 (KW LD1M/00035296/9) oraz Przędzalnianej 103, dz. nr 77/1 (KW LD1M/00189200/4), obręb W-29, łączna pow. 1581 m2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
  2. Milionowej 2, dz. nr 28/30, obręb G-3, pow. 742 m2, KW LD1M/00122551/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,

 2. Nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Białostockiej bez numeru, dz. nr: 439/8 i 439/49, obręb G-27, łączna pow. 131 m2, KW LD1M/00030546/2, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej naniesień, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” – użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.

  Odnośnie nieruchomości opisanej w pkt II, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercy, mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa w ich nabyciu poprzez złożenie wniosku o nabycie w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 3. Nieruchomości zabudowanej, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży, położonej w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima 83, dz. nr 236, obręb W-24, pow. 1663 m2, KW LD1M/00053195/3.

Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie, przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności opisanej wyżej nieruchomości nastąpi w trybie:

 • bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
 • przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
 • przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.

Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w okresie do końca wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej
Treść:

2015-11-06

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 10 listopada 2015 r. do dnia 1 grudnia 2015 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi przeznaczonych do sprzedaży:

 • w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Obywatelskiej 111, działka nr 95 o powierzchni 730 m2, obręb P-36, KW: LD1M/00122419/5,
  2. Halki bez numeru, działka nr 513 o powierzchni 542 m2, obręb G-42, KW: LD1M/00029267/2,

 • w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Łąkowej 3/5, działka nr 12/31 o powierzchni 1363 m2, obręb P-18, KW: LD1M/00135271/9,
  2. Polnej 14/16, działka nr 280/33 o powierzchni 2681 m2, obręb B-29, KW: LD1M/00088376/0,

 • w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Łodzi przy ulicy:
  1. Zachodniej bez numeru, działki nr: 186/59, 700 i 701 o łącznej powierzchni 399 m2, obręb B-47, KW: LD1M/00053343/6 i LD1M/00295983/2,
  2. Wazów bez numeru, działka nr 921/6 o powierzchni 548 m2, obręb G-42, KW: LD1M/00248688/0,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w pkt 5 i 6 zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265 i 1322), korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tych nieruchomości.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2015-11-06

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 9 listopada 2015 r. do 30 listopada 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Bobowej 4 (działka nr 185/12 w obrębie P-6) o powierzchni 131 m2,
 • ul. Ikara bez numeru (część działki nr 186 – KW nr LD1M/00103391/3 w obrębie P-37) o powierzchni 700 m2,
 • ul. Leona Kruczkowskiego bez numeru (części działki nr 237/4 – KW nr LD1M/00057285/9 w obrębie G-17 o powierzchni 34 m2); ul. Leona Kruczkowskiego bez numeru (części działki o nr 238/4 – KW nr LD1M/00057287/3 w obrębie G-17 o powierzchni 66 m2),
 • ul. Maksyma Gorkiego bez numeru (część działki nr 187/42 – KW nr LD1M/00051093/4 w obrębie W-19) o powierzchni 4 526 m2,
 • ul. Maratońskiej 77 (działka nr 369/308 – KW nr LD1M/00043782/2 w obrębie P-24) o powierzchni 2 208 m2,
 • ul. Michała Ossowskiego bez numeru (część działki nr 222/53 – KW nr LD1M/00033062/6 w obrębie P-7) o powierzchni 7,10 m2,
 • ul. Przybyszewskiego bez numeru (część działki nr 48/12 – KW nr LD1M/00036902/8 o łącznej powierzchni 330,80 m2 i część działki nr 48/14 - KW nr LD1M/00050790/3 o łącznej powierzchni 50,80 m2, w obrębie W-31),
 • ul. Towarowa 5 (działka nr 107/1 – KW nr LD1M/00035711/5 w obrębie P-29) o powierzchni 935 m2; ul. Towarowa 5 (część działki nr 106/7 – KW nr LD1M/00035715/3 w obrębie P-29) o powierzchni 225 m2,
 • ul. Władysława Broniewskiego bez numeru (część działki nr 182/86 – KW nr LD1M/00120077/1 w obrębie G-17) o powierzchni 27,50 m2,
 • ul. 10 Lutego bez numeru (część działki nr 72/11 – KW nr LD1M/00103787/6 i część działki nr 72/12 - KW nr LD1M/00033760/9 w obrębie S-8) o łącznej powierzchni 8,35 m2
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.