Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2016 r.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-12-22

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 29 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • al. Włókniarzy 178 (działka nr 77/2 - KW nr LD1M/00053380/7 w obrębie P-7) o powierzchni 925 m2; ul. Wapiennej bez numeru (działka nr 78/1 - KW nr LD1M/00006510/4 w obrębie P-7) o powierzchni 180 m2,
 • ul. Władysława Króla 4 (część działki nr 595/95 - KW nr LD1M/00038557/8 w obrębie P-27); ul. Władysława Króla 4 (działka nr 355/1 - KW nr LD1M/00106813/9 w obrębie P-27); ul. Władysława Króla bez numeru (część działki nr 59/1 w obrębie P-26); ul. Władysława Króla bez numeru (część działki nr 59/2 - KW nr LD1M/00282926/1 w obrębie P-26); ul. Władysława Króla bez numeru (część działki nr 354/8 - KW nr LD1M/00291481/5 w obrębie P-27); al. księdza biskupa Władysława Bandurskiego bez numeru (część działki nr 60/13 - KW nr LD1M/00036993/2 w obrębie P-26) o łącznej powierzchni 4 017 m2;
 • ul. Noteckiej bez numeru (część działki nr 133/1 - KW nr LD1M/00102609/8 w obrębie G-23) o powierzchni 695 m2,
 • ul. Reduty bez numeru (części działki nr 143/1 - KW nr LD1M/00070876/6 w obrębie G-23) o powierzchni 618 m2
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-12-30

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat,

 • w drodze bezprzetargowej:
  • ul. Rzgowska 247 i ul. Rzgowska bez numeru (działka nr 749 i część działki nr 746/25, w obrębie G-27, o łącznej pow. 4791 m2),
  • ul. Zachodnia 42, ul. Zachodnia 40, ul. Zachodnia bez numeru (działka nr 112/5, działka nr 91/4 i część działki nr 64/30, w obrębie S-1, o łącznej pow. 585 m2),
  • ul. Powstańców Wielkopolskich 20A (część działki nr 71/1, w obrębie B-45, o pow. 37 m2) oraz ul. Kasprzaka 69 (część działki nr 70/124, w obrębie B-45, o pow. 19 m2).
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4975/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów
Treść:

2016-12-14

Komunikat:

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4975/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2016 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4939/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 grudnia 2016 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Piołunowej 12, Przędzalnianej 12 i Zbocze 43, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów
Treść:

2016-12-09

Komunikat:

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4939/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 grudnia 2016 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Piołunowej 12, Przędzalnianej 12 i Zbocze 43, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-12-01

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 5 grudnia 2016 r. do 26 grudnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Zarzewskiej bez numeru (część działki nr 176/2 – KW nr 6644 w obrębie G 4) o powierzchni 9 m2,
 • ul. Rzgowskiej 85 (część działki nr 2/5 – KW nr LD1M/00030411/7 w obrębie G 13) o powierzchni 10 m2,
 • ul. Stefana Rogozińskiego bez numeru (część działki nr 28 – KW nr LD1M/00161335/7 w obrębie G 10) o powierzchni 9 m2,
 • ul. Janusza Kusocińskiego bez numeru (część działki nr 186/2 – KW nr LD1M/00126160/2 w obrębie P 25) o powierzchni 1.474 m2,
 • ul. Stanisława Dubois 2 (część działki nr 469/12 – KW nr 4238 w obrębie G 23), ul. Stanisława Dubois 2 (część działki nr 469/13) o łącznej powierzchni 350 m2,
 • ul. Alojzego Felińskiego 7b (działka nr 237/3 – KW nr LD1M/00057285/9 w obrębie G 17), ul. Alojzego Felińskiego 7d (działka nr 236/3 – KW nr LD1M/00057285/9 w obrębie G 17) o łącznej powierzchni 47 m2,
 • ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru (działka nr 64/48 – KW nr LD1M/00034394/9 w obrębie G 14) o powierzchni 1.334 m2,
 • ul. Kazimierza Chłędowskiego bez numeru (część działki nr 201/121 w obrębie G 17) o powierzchni 24 m2,
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 24 (część działki nr 231/10 – KW nr LD1M/00021665/6 w obrębie G 5) o powierzchni 1.120 m2,
 • ul. Żeglarskiej 4/10 (część działki nr 265/5 w obrębie B 28) o powierzchni 789 m2.

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Treść:

2016-12-09

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 13 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, położonych w Łodzi:

 • al. Piłsudskiego 138 (część działki nr 39/36 - KW LD1M/00294069/2, w obrębie W-22), o powierzchni 2858 m2 ,
 • ul. Józefa bez numeru (część działki nr 40/13 – KW LD1M/00061229/0, w obrębie W-22), o powierzchni 515 m2,
 • al. Piłsudskiego 138 (cz. działki nr 40/12 – KW LD1M/00061229/0, w obrębie W-22), o powierzchni 58157,50m2,
 • ul. Snycerska 5 (część działki nr 601/27, - KW LD1M/00135417/5, w obrębie B-28), o powierzchni 146,00m2,
 • ul. Snycerska 5 (części działek nr 601/26 i 601/24 – KW LD1M/00155520/6, w obrębie B-28), o łącznej powierzchni 108,00m2,
 • ul. Snycerska 5 (część działki nr 601/36, – KW LD1M/00176608/0, w obrębie B-28), o powierzchni 38,00m2,
 • ul. Kwietniowa 27a (działka nr 206, w obrębie G-27), o powierzchni 394,00 m2,
 • ul. Suwalska bez numeru (działka nr 177/17 - KW LD1M/00038100/0, w obrębie G-4, część działki nr 177/19 - KW LD1M/00120631/3, w obrębie G-4), o łącznej powierzchni 390,00 m2,
 • ul. Morska 18 (działka nr 304 - RepHip 25 hip 18 Ruda Pabianicka, w obrębie G-24), o powierzchni 737,00 m2,
 • ul. Morska 20 (działka nr 305 - RepHip 25 hip. 18 Ruda Pabianicka, w obrębie G-24), o powierzchni 725,00 m2
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Treść:

2016-12-05

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 6 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2016 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. Piotrkowskiej bez numeru (działka nr 177/12 w obrębie G-3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
 2. Karolewskiej 14 (działka nr 66/5 w obrębie P-18), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,
 3. Niezapominajki 31 (działka nr 223 w obrębie B-6), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej bez numeru, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579) korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Osoby te mogą złożyć wniosek w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony pasażu Schillera), w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-12-05

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 5 grudnia 2016 r. do dnia 26 grudnia 2016 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy:

 • nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kołodziejskiej 2a (działka nr 270/9, o pow. 168 m2, obręb B-45, księga wieczysta nr LD1M/00035424/6), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,
 • nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sprawiedliwej 6 (działka nr 187/10, o pow. 380 m2, obręb B-45, księga wieczysta nr LD1M/00014937/2), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,
 • nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rajskiej 6 (działka nr 143/25, o pow. 2271 m2, obręb B-28, księga wieczysta nr LD1M/00200278/5), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Błękitnej bez numeru, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-12-09

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 13 grudnia 2016 r. do dnia 3 stycznia 2017 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Błękitnej bez numeru (działka nr 32/10, o powierzchni 36 m2, obręb G-29, księga wieczysta nr LD1M/00300240/1) przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4870/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 listopada 2016 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów
Treść:

2016-11-23

Komunikat:

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4870/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 listopada 2016 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów.

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2016-11-23

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 29 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy:

 1. Nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ulicach:
  1. Mielizny 4 i 4a, działki nr: 602/1 i 603/1 w obrębie G-23, KW LD1M/00019620/2, łączna pow. 756 m2,
  2. Okólnej bez numeru, działka nr 125/2 w obrębie B-15, KW LD1M/00312040/6, pow. 502 m2,
  3. Słonecznej 21, działka nr 257/2 w obrębie B-25, KW LD1M/00090280/7, pow. 538 m2,
  4. Marysińskiej 76/80, działki w obrębie B-49 nr: 604/14, KW LD1M/00042557/9, 604/15 i 601/21, KW LD1M/00054286/5, 604/18, KW LD1M/00016008/5, 604/22, KW LD1M/00045857/3, 604/9, KW LD1M/00042490/1, łączna pow. 2712 m2,
  5. Demokratycznej 107, działka nr 458/4 w obrębie G-41, KW LD1M/00047411/9, pow. 827 m2,
  6. Mazurskiej 39, działka nr 152 w obrębie G-16, KW LD1M/00046828/8, pow. 828 m2,

 2. Nieruchomości, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży, położonej w gminie Złoczew, we wsi Robaszew pod numerem 16, działka nr 300 w obrębie 16 Grójec Wielki, KW SR1S/00030492/8, pow. 700 m2.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w pkt 1 ppkt a,c,d,e,f i pkt 2, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie, przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości wymienionej w pkt 2 następuje w trybie:

 • bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
 • przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
 • przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.

Współwłaściciele, którzy zainteresowani są nabyciem udziału w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystąpić do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-11-24

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 25 listopada 2016 r. do dnia 16 grudnia 2016 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 4 (działka nr 219/5, o powierzchni 54 m2, obręb W-35, księga wieczysta nr LD1M/00302852/8), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Świętego Wojciecha bez numeru, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-11-23

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 24 listopada 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Świętego Wojciecha bez numeru (działka nr 499/21, o pow. 126 m2, obręb G-29, księga wieczysta nr LD1M/00281122/8), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.

Wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Treść:

2016-11-22

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 23 listopada 2016 r. do 14 grudnia 2016 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Technicznej 8/10 (działka nr 25/54 w obrębie W-33), przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
 • 6 sierpnia 26 (działki nr: 226/4, 226/5, 226/6, 230/3, w obrębie P-19) oraz Kolińskiego 29 (działka nr 672/1, w obrębie B-23), przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Płk Jana Kilińskiego 178, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-25, jako działka nr: 69/1 o powierzchni 840 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00107178/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Treść:

2016-11-18

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 23 listopada 2016 r. do dnia 14 grudnia 2016 r. zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Płk Jana Kilińskiego 178, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-25, jako działka nr: 69/1 o powierzchni 840 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00107178/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bydgoskiej 12, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-11-22

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 22 listopada 2016 r. do dnia 13 grudnia 2016 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bydgoskiej 12 (działka nr 168/1, o pow. 787 m2, obręb B-45, księga wieczysta nr LD1M/00165091/2), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej bez numeru (działka nr 243/79, o pow. 97 m2, obręb B-45, księga wieczysta nr LD1M/00248894/7), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-11-17

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 18 listopada 2016 r. do dnia 9 grudnia 2016 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej bez numeru (działka nr 243/79, o pow. 97 m2, obręb B-45, księga wieczysta nr LD1M/00248894/7), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z prawem własności gruntu (2016-08-25, aktualizacja: 2017-08-11)
Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wrześnieńskiej 78 (działka nr 240/2, o pow. 371 m2, obręb B-45, księga wieczysta nr LD1M/00216809/2), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-11-14

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 16 listopada 2016 r. do dnia 7 grudnia 2016 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wrześnieńskiej 78 (działka nr 240/2, o pow. 371 m2, obręb B-45, księga wieczysta nr LD1M/00216809/2), przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2016-11-09

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 14 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 70/72 (działka nr 140/6 - KW nr LD1M/00068813/0 w obrębie B-27) o powierzchni 3 062 m2; ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 70/72 (działka nr 141/13 - KW nr LD1M/00068813/0 w obrębie B-27) o powierzchni 1 860 m2; ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 70/72 (działka nr 141/11 - KW nr LD1M/00106927/1 w obrębie B-27) o powierzchni 624 m2; ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 70/72 (działka nr 141/15 - KW nr LD1M/00106927/1 w obrębie B-27) o powierzchni 436 m2,


 • ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru (działka nr 427/21 - KW nr LD1M/00102024/3 w obrębie S-6) o powierzchni 180 m2; ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru (działka nr 427/23 - KW nr LD1M/00102027/4 w obrębie S-6) o powierzchni 11 m2; ul. płk. Jana Kilińskiego 125 (działka nr 427/3 - KW nr LD1M/00102025/0 w obrębie S-6) o powierzchni 344 m2; ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru (działka nr 427/25 - KW nr LD1M/00102027/4 w obrębie S-6) o powierzchni 349 m2; ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru (działka nr 427/26 - KW nr LD1M/00102027/4 w obrębie S-6) o powierzchni 189 m2; ul. płk. Jana Kilińskiego 125 (działka nr 427/14 - KW nr LD1M/00213902/3 w obrębie S-6) o powierzchni 657 m2;


 • ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (część działki nr 505/28 - KW nr LD1M/00161273/4 w obrębie P-15) o powierzchni 252 m2; ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (część działki nr 505/29 w obrębie P-15) o powierzchni 1 913 m2; ul. Mikołaja Zyndrama 11/15 (część działki nr 505/30 w obrębie P-15) o powierzchni 78 m2,


 • ul. Obywatelskiej 101 (części działki nr 98/3 - KW nr LD1M/00116062/2 w obrębie P-36) o powierzchni 450 m2,


 • ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/2 - KW nr LD1M/00033062/6 w obrębie P-7) o powierzchni 899 m2; ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/4 - KW nr LD1M/00262415/0 w obrębie P-7) o powierzchni 881 m2; ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/5 - KW nr LD1M/00015737/7 w obrębie P-7) o powierzchni 65 m2; ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/6 - KW nr LD1M/00298283/6 w obrębie P-7) o powierzchni 289 m2; ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/7 - KW nr LD1M/00272740/0 w obrębie P-7) o powierzchni 18 m2; ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/8 - KW nr LD1M/00015089/9 w obrębie P-7) o powierzchni 157 m2; ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/9 - KW nr LD1M/00015255/4 w obrębie P-7) o powierzchni 156 m2,


 • ul. Marcina Kasprzaka 4 (działka nr 16/24 - KW nr LD1M/00003365/1 w obrębie P-8) o powierzchni 2 214 m2,


 • ul. Wierzbowej 32 (część działki nr 234/15 - KW nr LD1M/00125723/0 w obrębie S-2) o powierzchni 52 m2; ul. Wierzbowej bez numeru (część działki nr 233/18 - KW nr LD1M/00125723/0 w obrębie S-2) o powierzchni 1 m2; ul. Stefana Jaracza 81 (część działki nr 235/4 - KW nr LD1M/00120536/7 w obrębie S-2) o powierzchni 13 m2
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.