Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 320/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, samodzielnych lokali użytkowych – garaży usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. Astronautów bez numeru, ul. Astronautów 1/15, ul. Wielkopolskiej 60, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu

Komunikat

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi wykaz stanowiący załącznik do:

- Zarządzenia Nr 320/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, samodzielnych lokali użytkowych – garaży usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykazy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 15.01.2019 r. do dnia 5.02.2019 r.

 

Pliki do pobrania:

Wykaz nieruchomości >>>