Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 841/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ulicach: Klonowej 7A i Pogranicznej 2, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu

Komunikat

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi wykaz stanowiący załącznik do:

  • Zarządzenia Nr 841/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ulicach Klonowej 7A i Pogranicznej 2, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu. 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 3.04.2019 r. do dnia 24.04.2019 r.


Pliki do pobrania:

Wykaz nieruchomości >>>


Metryka strony i historia zmian