Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy: ul. Edwarda Abramowskiego bez numeru, ul. Rewolucji 1905 r. nr 18, ul. Wschodniej 42, ul. Piotrowskiej 86, ul. Legionów 14, ul. Legionów 16A, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 33, ul. Kruczej 9, ul. Obrońców Westerplatte bez numeru, ul. Obrońców Westerplatte 7/11, ul. Starosikawskiej 9, ul. Górniczej 42, ul. Górniczej bez numeru, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

                Prezydent Miasta Łodzi 

 

informuje, że w dniach od 22 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:
 

  • ul. Edwarda Abramowskiego bez numeru, obręb S-8, część działki nr 139/7, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00089989/7, o powierzchni 25,50 m²;
  • ul. Rewolucji 1905 r. nr 18, obręb S-1, część działki nr 221/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00099941/2, ul. Wschodnia 42, obręb S-1, część działki nr 224/2 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00000838/7 o łącznej powierzchni 124,30 m²;
  • ul. Piotrowska 86, obręb S-6, część działki nr 132/7, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00092565/3, o powierzchni 21,00 m²;
  • ul. Legionów 14 i 16A, obręb S-1, część działki nr 39/5, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00118284/8, o powierzchni 28,80 m²;
  • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 33, obręb G-15, część działki nr 33/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00036347/9, o powierzchni 37,80 m²;
  • ul. Krucza 9, obręb G-3, część działki nr 106/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00096961/7, o powierzchni 104,66 m²;
  • ul. Obrońców Westerplatte bez numeru, obręb B-50, część działki nr 91/14 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00323465/1, ul. Obrońców Westerplatte 7/11, obręb B-50, część działki nr 91/10, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00036784/4, ul. Starosikawska 9, obręb B-50, część działki nr 94/1 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00118147/6, o łącznej powierzchni 232,42 m²;
  • ul. Górnicza 42 i Górnicza bez numeru, obręb B-50, części działek nr 133/8 i 133/7, opisanych w księdze wieczystej nr LD1M/00132371/9, o łącznej powierzchni 94,10 m²; 

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (22.10.2019 09:31)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (22.10.2019 09:31)

Informację opracował(a): Magdalena Wojtczak (15.10.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 218