Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy ul.: Patrice Lumumby bez numeru, Władysława Broniewskiego bez numeru i Henryka Sienkiewicza 75/77, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 20 lutego 2019 r. do 13 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:

  • ul. Patrice Lumumby bez numeru, obręb S-3 części działek  nr 51/12 i 51/13 opisanych w księdze wieczystej nr LD1M/00318152/6, ul. Telefonicznej bez numeru, obręb S-3 część działki nr 52/8, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00143158/0, ul. Telefoniczna 15/17, obręb S-3 działki nr 52/14 i 52/15 opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00316228/6, ul. Telefonicznej 15/17, obręb S-3 działki nr 52/17 i 52/18, ul. Telefonicznej 15/17, obręb S-3 działki nr 52/16, 52/19, 52/10, 52/20, 52/21 i 52/22, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00306698/8, o łącznej powierzchni 4500,00 m²;
  • ul. Władysława Broniewskiego bez numeru, obręb G-17, części działki nr 182/86, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00120077/1, ul. Władysława Broniewskiego 54/56, obręb G-17 część działki nr 182/85, ul. Władysława Broniewskiego 54/56, obręb G-17, części działki nr 37/52, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00033879/6 o łącznej powierzchni 93,00 m²;
  • ul. Henryka Sienkiewicza 75/77, obręb S-6, część działki nr 385/9, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00102854/0 o powierzchni 97,00 m²;

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian