Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi 

informuje, że w dniach od 22 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Kilińskiego 140 (część działki nr 19/1 w obrębie W-25) o łącznej powierzchni 148,50 m2,
 • ul. Milionowej bez numeru (działka nr 254 w obrębie W-28) o powierzchni 93 m2,
 • ul. Pieniny 29 (część działki nr 214/22 w obrębie W-12) o  powierzchni 30 m2,
 • ul. Zachodniej bez numeru (działka nr 9/23 w obrębie S-1) o  powierzchni 441 m2,
 • ul. Wojciecha Głowackiego bez numeru (część działki nr 111/49 w obrębie B-50)
  o powierzchni 145 m2 ,
 • ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego bez numeru (część działki nr 111/50 w obrębie B-50) o powierzchni  23 m2,
 • ul. Cyprysowej bez numeru (działka nr 57/20 w obrębie B-7) o  powierzchni 105 m2,
 • ul. Skibowej 4 (działka nr 44/1 w obrębie B-2) o  powierzchni 621 m2,
 • ul. Szczecińskiej 108 (działka nr 45/2 w obrębie B-2) o powierzchni 877 m2,
 • ul. Szczecińskiej bez numeru (działka nr 45/3 w obrębie B-2) o powierzchni 145 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.