Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi 

informuje, że w dniach od 8 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Maratońskiej 77 (działka nr 369/308 i działka nr 369/309 - KW LD1M/00043782/2 w obrębie P-24) o łącznej powierzchni 3 233 m2,
 • ul. Jana Pietrusińskiego bez numeru (działka nr 418 - KW LD1M/00099970/4 w obrębie P-7) o powierzchni 677 m2,
 • ul. Generała Lucjana Żeligowskiego 54 (część działki nr 87/2 - KW LD1M/00040650/7 w obrębie P-19) o  powierzchni 380 m2,
 • ul. Walerego Przyborowskiego 9 (część działki nr 19/15 - KW LD1M/00027701/3 w obrębie G-15) o  powierzchni 127 m2,
 • ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 136 (działka nr 128/10 - KW LD1M/00310334/0 w obrębie S-4) o  powierzchni 909 m2,
 • ul. Karolewskiej 24-28 (działka nr 64/17 - KW LD1M/00033290/3 w obrębie P-18) o powierzchni 79 m2,
 • ul. Limanowskiego 93 (część działki nr 363/4  - KW LD1M/00160312/3 w obrębie B-29) o powierzchni 169 m2,
 • ul. Łagiewnickiej 95 (część działki nr 328/75 - KW LD1M/00042926/7 w obrębie B-49) o  powierzchni 97 m2,
 • ul. Stefana 7 (działka nr 204/44 - KW LD1M/00078114/3 w obrębie B-49) o  powierzchni 87 m2,
  ul. Stefana 7a (działka nr 204/45 - KW LD1M/00070878/0 w obrębie B-49) o  powierzchni 87 m2,
  ul. Stefana 7d (działka nr 204/48 - KW LD1M/00070878/0 w obrębie B-49) o  powierzchni 87 m2,
 • ul. Alojzego Felińskiego 5c (część działki nr 267/126 - KW LD1M/00112884/2 w obrębie G-17) o  powierzchni 60 m2,
 • Skwer im. Związku Strzeleckiego - "Strzelca" (część działki nr 473/51 - KW LD1M/00003507/9 i część działki nr 473/47 - KW LD1M/00188024/9 w obrębie S-6) o łącznej powierzchni 502,50 m2,
 • ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaczki" bez numeru (część działki nr 60/32 - KW LD1M/00213501/2 i część działki nr 60/38- KW LD1M/00223696/8 w obrębie B-48) o powierzchni 22,75 m2,
 • ul. Oskara Flatta 13/19 i ul. Przyszkole 14/24 (część działki nr 98/12 - KW LD1M/00009303/1 w obrębie G-10) o łącznej powierzchni 45,40 m2, ul. Lubelskiej 28/30 (część działki nr 270/14 - KW LD1M/00069343/1 w obrębie G-4) o  powierzchni 21 m2,
 • ul. Brukowej 22 (działka nr 48/10 - KW LD1M/00112727/4 i działka nr 50/9 - KW LD1M/00027847/8 w obrębie B-31) o łącznej powierzchni 28 312 m2,
 • ul. Rentownej bez numeru (działka nr 1085/4 i działka nr 1086/6 - KW LD1M/00072541/3 w obrębie G-26) o łącznej powierzchni 682 m2,
 • ul. Kniaziewicza bez numeru (działka nr 51/82 - KW LD1M/00056852/8 w obrębie B‑27) o powierzchni 119 m2,
 • ul. Lucjana Rydla 21 i ul. Władysława Anczyca 5 (część działki nr 111/25 - KW LD1M/00030485/6 w obrębie G-17) o  powierzchni 30 m2,
 • ul. Mieszkalnej 48 (część działki nr 227/1 - KW LD1M/00069906/6 w obrębie G-26) o  powierzchni 20 m2,
 • ul. Górskiej bez numeru (część działki nr 211/26 - KW LD1M/144442/5 w obrębie W‑12) o powierzchni 10 m2,
 • ul. Radwańskiej 46 (część działki nr 42 - KW LD1M/00088440/0 w obrębie P-29) o  powierzchni 45 m2,
 • ul. Rentownej 4 (część działki nr 1089/1 - KW LD1M/00072536/5 w obrębie G-26) i ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 1090/10 - KW LD1M/00010914/7 w obrębie G-26) o łącznej powierzchni 38 m2,
 • ul. Rzgowskiej 74 (część działki nr 79/8 - KW LD1M/00091861/1 w obrębie G-14) o  powierzchni 72 m2,
 • ul. Lipowej 83 (część działki nr 69/5 - KW LD1M/00083691/9 w obrębie P-20) o  powierzchni 600 m2,
 • ul. Konnej bez numeru (działka nr 24/7 - KW LD1M/00064920/5 w obrębie G-50) o  powierzchni 599 m2,
 • ul. Rolniczej 78 (część działki nr 33/1 - KW LD1M/00107255/6 w obrębie G-30) o  powierzchni 799 m2,
 • ul. Pieniny bez numeru (część działki nr 207/24 - KW LD1M/00144874/2 w obrębie W‑12) o łącznej powierzchni
  1 429,85 m2,
 • ul. Drewnowskiej bez numeru (działka nr 280/22, część działki nr 280/24, działka nr 278/60, działka nr 278/64 i działka nr 278/67 - KW LD1M/00015072/7 w obrębie B-45) o łącznej powierzchni 27 214 m2

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian