Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Juliana Ejsmonda 7 (część działki nr 233/5 – KW LD1M/00320789/7 w obrębie G-17) o łącznej 219 m2,
 • ul. Radwańskiej 21 (część działki nr 4/21 – KW LD1M/00218111/6 w obrębie P-30) o powierzchni 27 m2,
 • ul. Kowieńskiej bez numeru (część działki nr 594/32 w obrębie P-27) o powierzchni 30 m2,
 • ul. Krzemienieckiej 8/10 (część działki nr 608 – KW LD1M/00130250/1 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 114,5 m2,
 • ul. Zielonej 51 (część działki nr 302 – KW LD1M/00118543/2 w obrębie P-9) o powierzchni 293 m2,
 • ul. Przybyszewskiego bez numeru (działka nr 32/1 – KW LD1M/00110271/8 w obrębie W-31) o powierzchni 451 m2,
 • ul. Marysińska 75/77 (część działki nr 67/1 – KW LD1M/00018058/4 w obrębie B-50) i ul. Marysińskiej 75/77 (część działki nr 67/2 w obrębie B-50) o łącznej powierzchni 40 m2,
 • ul. Wojewódzkiego 4/8 (część działki nr 53/63 – KW LD1M/00146418/2 w obrębie W-35) i ul. Wojewódzkiego 10/24 (część działki nr 53/62 – KW LD1M/00146418/2 w obrębie W-35) o łącznej powierzchni 88 m2,
 • ul. Uniejowskiej 6 b (część działki nr 50/7 – KW LD1M/00090022/1 w obrębie B-44) i ul. Turoszowskiej bez numeru (część działki nr 50/24 – KW LD1M/00020552/4 w obrębie B-44) o łącznej powierzchni 37 m2,
 • ul. Jagiellońskiej bez numeru (działka nr 10/1 – KW LD1M/00056959/8 w obrębie B-4) o powierzchni 99 m2,
 • ul. Władysława Umińskiego 2A, 4A, 6A, 8A, 10 i ul. Śląskiej 76/78 (część działki nr 329/141 – KW LD1M/00052751/2 w obrębie G-17) o powierzchni 3 920 m2,
 • ul. Dębowskiego bez numeru (część działki nr 392/55 – KW LD1M/00057699/4 w obrębie W-12) o powierzchni 399,6 m2,
 • ul. Spornej 72 (część działki nr 181/50 – KW LD1M/00208801/7 w obrębie B-50) o powierzchni 50 m2,
 • ul. Klonowej 42 (część działki nr 43/1 – KW LD1M/00035295/2 w obrębie B-45) o powierzchni 111 m2,
 • ul. Spornej bez numeru (część działki nr 188/52 – KW LD1M/00047931/0 w obrębie B-50) o powierzchni 16 m2,
 • ul. Stefana Czarnieckiego 8 (działka nr 528/4 – KW LD1M/00048747/0 w obrębie B-49) i ul. Stefana Czarnieckiego 8 (działka nr 528/14 – KW LD1M/00047191/0 w obrębie B-49) o łącznej powierzchni 713 m2,
 • ul. Rzgowskiej 201P (działka nr 880/4 – KW LD1M/00092745/9 i KW LD1M/00077169/6 w obrębie G-27) o powierzchni 26 m2,
 • ul. Wygodnej 25/27 (część działki nr 157 – KW LD1M/00120532/9 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 36 m2,
 • ul. Rawskiej 5 (część działki nr 46/28 – KW LD1M/00294075/7 w obrębie S-29) o powierzchni 160,50 m2,
 • ul. Setnej 26 (działka nr 31/5, 31/10, 31/12 – KW LD1M/00232870/8 w obrębie B-52) o łącznej powierzchni 8 315 m2,
 • ul. Michała Ossowskiego bez numeru (część działki nr 222/53 – KW LD1M/00033062/6 w obrębie P-7) o powierzchni 7,1 m2,
 • ul. Lewej 3 (działka nr 289/2 – KW LD1M/00116076/3 w obrębie B-5) i ul. Lewej 5 (działka nr 290/2 – KW LD1M/00116080/4 w obrębie B-5) o łącznej powierzchni 328 m2,
 • ul. Traktorowej 151 (działka nr 11/2 i 11/12 – KW LD1M/00022753/7 w obrębie B-32) o łącznej powierzchni 820 m2,
 • ul. Szumnej 2 (działka nr 500/1 w obrębie G-30) o powierzchni 266 m2,
 • ul. Wrześnieńskiej 37 (część działki nr 132/10 – KW LD1M/00118105/0 w obrębie B-46) i ul. Wrześnieńskiej 39 (część działki nr 132/13 – KW LD1M/00118107/4 w obrębie B-44) o łącznej powierzchni 200 m2,
 • ul. Kolektywnej 4 (część działki nr 78/6 – KW LD1M/00051948/3 w obrębie B-48) o powierzchni 473 m2,
 • ul. Cyganka 14 (działka nr 535 w obrębie P-5), ul. Cyganka 14a (działka nr 534/1 w obrębie P-5), ul. Cyganka 14a (działka nr 534/2 w obrębie P-5), ul. Cyganka 16 (działka nr 533 w obrębie P-5), ul. Rowerowej 13 (działka nr 548/1 w obrębie P-5), ul. Rowerowej 13 (działka nr 548/2 w obrębie P-5), ul. Rowerowej 13a (działka nr 549 w obrębie P-5) o łącznej powierzchni 2 843 m2 oraz ul. Cyganka 26 (działka nr 528 w obrębie P-5) o powierzchni 384 m2,
 • ul. Lutomierskiej 14 (część działki nr 336/1 – KW LD1M/00059714/0 w obrębie B-47) o powierzchni 16,32 m2,
 • al. Tadeusza Kościuszki 89A (część działki nr 341/11 – KW LD1M/00099073/6 w obrębie S-6) o łącznej powierzchni 57 m2

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian