Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 19 grudnia 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Rąbieńskiej 76 a (część działki nr 1/2 w obrębie P-4, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00012465/8) o powierzchni 500 m²;
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru (działka nr 210/11 w obrębie G-18, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00042156/8) o powierzchni 176 m²;
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru (działka nr 210/12 w obrębie G-18, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00042156/8) o powierzchni 104 m²;
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru (działka nr 210/43 w obrębie G-18, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00175380/8) o powierzchni 645 m²;
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru (działka nr 210/19 w obrębie G-18, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00034095/3) o powierzchni 6 m²;
 • ul. gen Jarosława Dąbrowskiego bez numeru (działka nr 210/17 w obrębie G-18, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00033798/4) o powierzchni 92 m²;
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru (działka nr 209/12 w obrębie G-18, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00083692/6) o powierzchni 32 m²;
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru (działka nr 209/14 w obrębie G-18, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00083692/6) o powierzchni 299 m²;
 • ul. Maratońskiej 25 (część działki nr 369/298 w obrębie P-24, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00041910/5) o powierzchni 3705 m²;
 • ul. Czynnej bez numeru (działka nr 657 w obrębie G-27, brak księgi wieczystej) o powierzchni 829 m²;
 • ul. Czynnej bez numeru (działka nr 659/2 w obrębie G-27, brak księgi wieczystej) o powierzchni 797 m²
 • ul. Maratońskiej 45 (działka nr 369/301 w obrębie P-24, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00133527/5) o powierzchni 3488 m²;
 • ul. Obywatelskiej 101 (część działki nr 98/3 w obrębie P-36, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00116062/2) o powierzchni 450 m²;
 • ul. Rzgowskiej 276 i Rzgowskiej 280 (działka nr 137/6 w obrębie G-45, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00047320/4) o powierzchni 6946 m²;
 • ul. Rzgowskiej 276 i Rzgowskiej 280 (działka nr 138/6 w obrębie G-45, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00047320/4) o powierzchni 1115 m²;
 • ul. Rzgowskiej 276 i Rzgowskiej 280 (działka nr 133/5 w obrębie G-45, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00122988/4) o powierzchni 18056 m²;
 • ul. Rzgowskiej 276 i Rzgowskiej 280 (działka nr 134/3 w obrębie G-45, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00122988/4) o powierzchni 5790 m²;
 • ul. Wodnej 33, 35, 45 i 47 (część działki nr 93/11 w obrębie W-24, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00082567/4) i ul. Targowej 36 (część działki nr 94/11 w obrębie W-24, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00081826/1) o łącznej powierzchni 52,67 m²;
 • ul. Pomorskiej bez numeru (działka nr 29 w obrębie W-17, opisana w księdze wieczystej nr 00312312/4) o powierzchni 18540 m²;
 • ul. Cieplarnianej 22 (działka nr 28 w obrębie P-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00025912/1) o powierzchni 19693 m²;
 • ul. Pomorskiej 606 (część działki nr 343/2 w obrębie W-47, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00070187/9) i ul. Jugosłowiańskiej 6 (część działki nr 527/1 w obrębie W-47, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00028224/2) o łącznej powierzchni 69,82 m²;
 • ul. Pojezierskiej 81 (część działki nr 138/24 w obrębie B-27, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00121707/4) o powierzchni 24,70 m²;
 • ul. Pojezierskiej 81 (część działki nr 138/21 w obrębie B-27, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00121707/4) o powierzchni 35,60 m²;
 • al. ZHP bez numeru (część działki nr 355/32 w obrębie S-6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00113304/0) o powierzchni 35 m²;
 • ul. Rzepakowej 33 (działka nr 205/4 w obrębie P-5, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00295825/7) o powierzchni 75 m²;
 • ul. Rzepakowej 35 (działka nr 205/5 w obrębie P-5, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00295825/7) o powierzchni 73 m²;
 • ul. Rzepakowej 35 (działka 204/6 w obrębie P-5, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00036820/9) o powierzchni 44 m²;
 • ul. Zapaśniczej 63 (działka nr 8/19 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00121352/0) o powierzchni 5 m²;
 • ul. Zapaśniczej 65 (działka nr 8/20 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00121352/0) o powierzchni 5 m²;
 • ul. Zapaśniczej 67 (działka nr 8/21 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00121352/0) o powierzchni 5 m²;
 • ul. Zapaśniczej 71 (działka nr 8/23 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00121352/0) o powierzchni 6 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka 20/47 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00071563/6) o powierzchni 10 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 1748/50 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00067915/8) o powierzchni 54 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 1748/52 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00143159/7) o powierzchni 26 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 1748/53 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00143159/7) o powierzchni 59 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 1748/55 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00138437/2) o powierzchni 21 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 25/32 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00138437/2) o powierzchni 15 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 1748/56 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00138437/2) o powierzchni 84 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 25/30 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00138437/2) o powierzchni 62 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 26/23 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00138437/2) o powierzchni 48 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 346/20 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00152370/8) o powierzchni 7 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka 28/38 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00125642/8) o powierzchni 5 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 28/39 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00125642/8) o powierzchni 5 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 28/40 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00125642/8) o powierzchni 5 m²;
 • ul. Piłkarskiej bez numeru (działka nr 28/41 w obrębie P-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00125642/8) o powierzchni 6 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (działka nr 37/36 w obrębie G-6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00269225/0) o powierzchni 26 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (działka nr 37/28 w obrębie G-6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00029918/1) o powierzchni 157 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (część działki nr 37/12 w obrębie G-6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00029916/7) o powierzchni 1919 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (działka nr 37/14 w obrębie G-6,opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00031976/2) o powierzchni 692 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (działka nr 37/31 w obrębie G-6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00029850/6) o powierzchni 88 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (działka nr 37/41 w obrębie G-6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00269227/4) o powierzchni 8 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (działka nr 37/10 w obrębie G-6, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00029703/1) o powierzchni 346 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (działka nr 37/13 w obrębie G-6, brak księgi wieczystej) o powierzchni 204 m²;
 • ul. Zbaraskiej 19 (działka nr 37/30 w obrębie G-6, brak księgi wieczystej) o powierzchni 536 m²;
 • Józefa Babickiego 15 (działka nr 211/1 i 211/2 w obrębie P-25, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00126002/7) o łącznej powierzchni 4143 m²;
 • ul. Suwalskiej bez numeru (działka nr 177/17 w obrębie G-4, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00038100/0) o powierzchni 284 m²;
 • ul. Suwalskiej bez numeru (część działki nr 177/19 w obrębie G-4, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00120631/3) o powierzchni 106 m²;
 • ul. Senatorskiej 8 (działka nr 5/2 w obrębie G-4, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00087287/2) o powierzchni 80 m²;
 • ul. Cynowej bez numeru (działka nr 453/13 w obrębie B-22, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00156282/2) o powierzchni 25 m²;
 • ul. Krawieckiej 3/5 (działka 60/33 w obrębie B-48, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00213498/7) o powierzchni 110 m²;
 • ul. Zgierskiej 13 (działka nr 213/10 w obrębie B-47, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00243650/0) o powierzchni 1049 m²;
 • ul. Piasta bez numeru (działka nr 176/2 w obrębie G-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00304763/1) o powierzchni 297 m²;
 • ul. Piasta bez numeru (działka nr 176/1 w obrębie G-1, brak księgi wieczystej) o powierzchni 286 m²;
 • ul. Włókienniczej 12 (część działki nr 431/1 w obrębie S-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00102967/5) o powierzchni 2,50 m²
 • ul. Włókienniczej 14 (część działki nr 430 w obrębie S-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00099632/3) o powierzchni 2 m²;
 • ul. Włókienniczej 16 (część działki nr 429 w obrębie S-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00088630/9) o powierzchni 4,50 m²
 • ul. Włókienniczej 19 (część działki nr 440/15 w obrębie S-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00124119/6) o powierzchni 34 m²;
 • ul. Stefana 3/9 (część działki nr 204/39 w obrębie B-49, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00078627/2) o powierzchni 18 m²;
 • ul. Technicznej 8/10 (część działki nr 25/55 w obrębie W-33, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00299090/3) o powierzchni 3819 m²;
 • ul. Deotymy 3/5 i ul. Lucjana Rydla 3 (część działki nr 47/19 w obrębie G-17, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00009238/4) o powierzchni 35 m²;
 • ul. Ketlinga bez numeru (część działki nr 45/33 w obrębie W-35, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00019645/3) o powierzchni 20 m²;
 • ul. Kutnowskiej 9 (działka nr 505/2 w obrębie G-9, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00301028/6) o powierzchni 704 m²;
 • ul. Kutnowskiej 11 (działka nr 505/1 w obrębie G-9, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00108217/5) o powierzchni 705 m²;
 • ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 1090/15 w obrębie G-26, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00030058/4) o powierzchni 12 m²;
 • ul. Rzgowskiej 175/177 (część działki nr 1090/12 w obrębie G-26, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00030058/4) o powierzchni 5 m²;
 • ul. Klaudiusza Łazowskiego 1 (część działki nr 1091 w obrębie G-26, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00074200/5) o powierzchni 11 m²;
 • ul. Stefana Rogozińskiego bez numeru (część działki nr 28 w obrębie G-10, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00161335/7) o powierzchni 9 m²;
 • ul. Zakrzewskiej bez numeru (część działki nr 176/2 w obrębie G-4, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00006644//2) o powierzchni 8 m²;
 • ul. Stanisława Dubois 2 (działka nr 469/12 w obrębie G-23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00004238/9) o powierzchni 269 m²;
 • ul. Stanisława Dubois 2 (część działki nr 469/13 w obrębie G-23, RepHip 103-822) o powierzchni 81 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka 74/1 w obrębie B-45, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00115109/7) o powierzchni 51 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/4 w obrębie B-45, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00122323/5) o powierzchni 171 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/5 w obrębie B-45, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00018579/2) o powierzchni 124 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/7 w obrębie B-45, brak księgi wieczystej) o powierzchni 179 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/10 w obrębie B-45, brak księgi wieczystej) o powierzchni 133 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/11 w obrębie B-45, brak księgi wieczystej) o powierzchni 85 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/12 w obrębie B-45, brak księgi wieczystej) o powierzchni 61 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/14 w obrębie B-45, brak księgi wieczystej) o powierzchni 657 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/16 w obrębie B-45, brak księgi wieczystej) o powierzchni 295 m²;
 • ul. Stanisława Tybury bez numeru (działka nr 74/18 w obrębie B-45, brak księgi wieczystej) o powierzchni 204 m²;
 • ul. Obszernej 49 (działka nr 718/2 w obrębie G-27, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00130884/4) o powierzchni 206 m²;
 • ul. Alojzego Felińskiego 7b (działka nr 237/3 w obrębie G-17, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00057285/9) o powierzchni 43 m²;
 • ul. Alojzego Felińskiego 7d (działka 236/3 w obrębie G-17, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00057285/9) o powierzchni 47 m²;
 • ul. płk. Jana Kilińskiego 36 (część działki nr 454/5 w obrębie S-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00095376/2) o powierzchni 7,31 m²;
 • ul. płk. Jana Kilińskiego 39 (część działki nr 477/1 w obrębie S-1, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00095542/7) o powierzchni 8,76 m²;
 • ul. Mazurskiej 52 (część działki nr 73/46 w obrębie G-16, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00040401/7) o powierzchni 12 m²;
 • ul. Księdza Jerzego Popiełuszki bez numeru (część działki nr 61/107 w obrębie P-22, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00109595/5) o powierzchni 2,66 m²;
 • ul. Walerego Przyborowskiego 9 (część działki nr 19/15 w obrębie G-15, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00027701/3) o powierzchni 45 m²;
 • ul. Rolniczej bez numeru (część działki nr 477/4 w obrębie G-28, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00072591/8) o powierzchni 1 m²;
 • ul. Rysowniczej 11 (część działki nr 318/102 w obrębie B-49, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00088846/6) o powierzchni 2,20 m²;
 • ul. Rysowniczej bez numeru (część działki nr 318/103 w obrębie B-49, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00088846/6) o powierzchni 2,90 m²;
 • ul. Sukiennicza bez numeru (część działki nr 318/10 w obrębie B-49, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00083761/1) o powierzchni 6,90 m²;
 • ul. Wojska Polskiego bez numeru (część działki nr 50/1 w obrębie B-54, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00043251/1) o powierzchni 20,90 m²;
 • ul. Sporna 72 (część działki nr 181/50 w obrębie B-50, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00208801/7) o powierzchni 30,20 m²;
 • Limanowskiego 74 (część działki nr 111/2 w obrębie B-46, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00098298/2) o powierzchni 28 m²;
 • ul. gen. Józefa Sowińskiego 27A (część działki nr 328/3 w obrębie B-25, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00001335/8) o powierzchni 170 m².
 • ul. Włókienniczej 1 (część działki nr 438/17 w obrębie S-1, Rep,Hip 1221 nr hip. 1418_g) o powierzchni 370 m²,
 • ul. Miejskiej 14A (działka nr 379/3 w obrębie G-40, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00249501/3) o powierzchni 316 m²;
 • ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (część działki nr 505/28 w obrębie P-15, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00161273/4) o powierzchni 252 m²;
 • ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (działka nr 505/34 w obrębie P-15, NKN 14667) o powierzchni 1041 m²;
 • ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (część działki nr 505/35 w obrębie P-15, NKN 14667) o powierzchni 872 m²;
 • ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (część działki nr 505/36 w obrębie P-15, NKN 14667) o powierzchni 78 m², 

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej. 

 • ul. bł. Wincentego Kadłubka 33 (część działki nr 215/12 w obrębie G-17, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00026034/9) o powierzchni 7378 m², 

przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.                                                                                                                                      


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.12.2019 11:22)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (19.12.2019 11:25)

Informację opracował(a): Katarzyna Białasińska (18.12.2019)

Źródło: Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 386