Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 16 stycznia 2019 r. do 6 lutego 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi:

przeznaczonych do wydzierżawienia  na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej:

 • ul. Aleksandra bez numeru (działka nr 46/2, w obrębie G-41 o pow. 523 m²),
 • ul.  Demokratyczna 101 (część działki nr 455/1, w obrębie G-41  o  pow. 36 m²),
 • ul. płk. Jana Kilińskiego 200 (część działki nr 23/1, w obrębie G-5 o pow. 340m2),
 • ul. Nad Karolewską bez numeru i Nad Karolewską 15 (działka nr 595/74 i działka nr 595/76, w obrębie  P-27 o łącznej pow. 2 234 m²),
 • ul. Letniskowa 23a (działka nr 176, w obrębie G-52  o pow. 769 m²),
 • ul. Basenowa bez numeru (działka nr 253/2, w obrębie G-8 o pow. 114 m²),
 • ul. Stanisława Dubois bez numeru (działka nr 266/2, w obrębie G-23 o pow. 2153 m²),
 • ul. Suwalska 19/21 (działka nr 172/1, w obrębie G-3 o pow. 1 074 m²),
 • ul. Tuszyńska 112 (działka nr 1030/2, w obrębie G-26 o pow. 960 m²),
 • ul. Wiekowa 11 (działka nr 151/2, w obrębie G-52 o pow. 5143 m²),
 • ul. Lipowa 55 (część działki nr 132/1, w obrębie P- 19 o pow. 6 m²),
 • ul. Stanisława Przybyszewskiego bez numeru  (część działki nr 120/28, w obrębie G- 4 o  pow. 19 m²),
 • ul. Lucjana Rydla 4 (działka nr 28/4, w obrębie G- 17 o  pow. 595 m²),
 • ul. Tuszyńska 31 (działka nr 589, w obrębie G-12 o pow. 708 m²),
 • ul. Wólczańska bez numeru (część działki nr 272 i działka nr 273 , w obrębie G-3 o łącznej pow.1 104 m²),
 • ul. płk. Piotra Wysockiego 26 i 28 (działka nr 108 i działka nr 107, w obrębie   G-14 o łącznej powierzchni 295 m2)