Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ulicach: Rzgowskiej 247, Rzgowskiej bez numeru oraz gen. Jarosława Dąbrowskiego 60a

Prezydent Miasta Łodzi 

informuje, że w dniach od 15 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • ul. Rzgowskiej 247 (działka nr 749 - KW LD1M/00049744/6 w obrębie G-27) i ul. Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 746/25 w obrębie G-27) o łącznej powierzchni 4 791 m2

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.

  • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 60a (część działki nr 51/5 i część działki nr 51/6 - KW LD1M/00129115/3 w obrębie G-6) o łącznej powierzchni 53 m2,

 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian