Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Archiwum 2020

Wykazy stanowiące załączniki do zarządzenia Nr 4852/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, samodzielnych lokali użytkowych – garaży usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz zarządzenia Nr 4853/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 1U usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy kpt. Stefana Pogonowskiego 85, wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy kpt. Stefana Pogonowskiego 85

Sylwia Stańczyk