Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 15 lat w drodze przetargu nieograniczonego oraz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej

                 Prezydent Miasta Łodzi  

informuje, że w dniach od 3 marca  2020 r.  do 24 marca  2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych przy: 

 • ul. Woronicza 1/3, obręb B-44, część działki nr 231/11, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00145068/6, o powierzchni 3,00 m2 ;
 • ul. 11 Listopada bez numeru, obręb B-4, część działki nr 60/51, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00041730/9 o powierzchni 2,00 m2 ;
 • ul. Wyższa 25/27, obręb G-17, część działki nr 37/51 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00022731/7 o powierzchni 25 m2;
 • ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 20, obręb S-2, część działki nr 109/5 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00098366/0 o powierzchni 17,00 m2;
 • ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 28, Obręb S-2, część działki nr 203/4 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00007128/6, opisanej w księdze wieczystej 13,00 m2;
 • ul. Antoniego Wiwulskiego bez numeru, obręb G-11, część działki nr 4/34 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00018455/7 o powierzchni 25 m2;
 • ul. Króla Władysława Warneńczyka bez numeru, obręb G-28, działka nr 5/1, opisana w księdze wieczystej LD1M/00091601/1 o powierzchni 59 m2;
 • ul. Rzgowska bez numeru, obręb G-28, działka nr 674, opisana w księdze wieczystej LD1M/00029177/4, o powierzchni 309 m2;
 • ul. Rzgowska bez numeru, obręb G-28, działka nr 672, opisana w księdze wieczystej LD1M/00091601/1, o powierzchni 142 m2;
 • ul. Milionowa 41/49, Obręb W-29, część działki nr 46/35, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00032964/2; o powierzchni 40 m2;
 • ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru, obręb G-14, działka nr 64/48, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00034394/9, o powierzchni 1 334 m2;
 • ul. Szumna 6, obręb G-30, działka numer 502, brak księgi wieczystej, o powierzchni 645 m2;
 • ul. Pienista bez numeru, obręb P-35, części działki nr 72, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046521/6, o powierzchni 315 m2;
 • ul. Laskowicka 89, obręb P-35, części działki nr 73, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046777/5, o powierzchni  945 m2;
 • ul. Pienista 22, obręb P-35, części działki nr 74, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00045827/4, o powierzchni 915 m2;
 • ul. Pienista bez numeru, obręb P-35, części działki nr 75, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046520/9, o powierzchni 210 m2;
 • ul. Pienista bez numeru, obręb P-35, części działki nr 77, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00046521/6, o powierzchni 682,5 m2;
 • ul. Pienista bez numeru, obręb P-35, części działki nr 78, opisanej w księdze wieczystej  nr LD1M/00046777/5,  o powierzchni 1 170 m2;
 • ul. Pienista bez numeru, obręb P-35, części działki nr 79, opisanej w księdze wieczystej  nr LD1M/00045827/4, o powierzchni 637,5 m2;
 • ul. Pienista bez numeru, obręb P-35, części działki nr 90, opisanej w księdze wieczystej  nr LD1M/00040580/5, o powierzchni 924 m2;
 • ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 128, obręb G - 22, działka nr 486/2 o powierzchni 1159 m2 działka nr 486/4 o powierzchni 1551 m2 opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00143805/1;
 • ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego bez numeru, obręb G - 22, działka nr 488/2- AN 6193/2008  o powierzchni 2999 m2, część działki nr 484/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00045402/9, o powierzchni 2954 m2, działka nr 487/2, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00223427/2,  o powierzchni 2756 m2 działka nr 485/2 opisana w księdze  wieczystej nr LD1M/00179075/5,  o powierzchni 2920 m2;
 • ul. Przędzalniana 49, obręb W-25, część działki nr 88, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00100922/4 o powierzchni 1,00 m2
 • al. Piłsudskiego 100, Obręb W-23, część działki nr 23/10 i działki nr 23/13 opisanych w księdze  wieczystej nr KW LD1M/00133345/5 o łącznej  powierzchni 15,50 m2;
 • ul. Niciarniana 22 i ul. Św. Kazimierza 7, 9 i 11, obręb W-22, część działki nr 38/18 opisanej w księdze  wieczystej nr LD1M/00050021/2, o powierzchni 4,50 m2;
 • ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, obręb G-18, działka nr 202/19, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00052325/7, o powierzchni 78 m2;
 • ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, obręb G-18, działka nr 202/23, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00016359/0, o powierzchni 4 m2;
 • ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, obręb G-18, działka nr 202/21, opisana w księdze wieczystej  nr LD1M/00020019/6 o powierzchni 66 m2;
 • Obręb G-8, część działki nr 79/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00326902/8,  o powierzchni  21 m2;
 • ul. Władysława Broniewskiego 68, obręb G-17, część działki nr 158/49 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00259694/5, o powierzchni 15,92 m2;
 • ul. Władysława Broniewskiego 64, obręb G-17, część działki nr 158/52,opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00289926/0, o powierzchni 28,87 m2;
 • ulica bez nazwy, obręb S-3, części działki nr 3/12 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00120432/8 o powierzchni 5,7 m2;
 • ul. Jana Matejki bez numeru, ulica bez nazwy, obręb S-3, części działek nr 4/18 i 4/19, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00226917/5 o powierzchni 47,9 m2;
 • ul. Jana Matejki bez numeru, ulica  bez nazwy, obręb S-3,części działek nr 4/28, 4/29 i 4/32,   opisane w księdze wieczystej nr  LD1M/00298791/0, o powierzchni  24,4 m2 ;
 • ul. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, bez numeru i Zgierska 256, obręb B-7, części działek nr 5/5 i 5/7, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00091690/1 o powierzchni 24,96 m2;
 • ul. Włókiennicza 4, obręb S-1, części działki nr 435, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00095694/7, o powierzchni 1,43 m2;
 • ul. Włókiennicza 6, obręb S-1, części działki nr 434 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00002445/9, o powierzchni 1,49 m2 ;
 • ul. Włókiennicza 8, obręb S-1, części działki nr 433,opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00000347/8 o powierzchni 2,17 m2;
 • ul. Włókiennicza 19, obręb S-1, części działki nr 440/15, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00124119/6, o powierzchni 24,95 m2;
 • ul. Siedlecka 7/21, obręb G-5, część działki nr 286/4, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00126551/0, o powierzchni 12,93 m2;
 • ul. Kilińskiego 140, obręb W-25, część działki nr 19/1, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00097190/8, o powierzchni 102,20 m2;
 • ul. Skalna bez numeru, obręb W-11, działka nr 335/4, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00052624/3, o powierzchni 27,00 m2;
 • ul. Kwaterunkowa bez numeru, obręb G-42, działka nr 267/9, opisanej w księdze wieczystej nr KW nr LD1M/00030523/5,o powierzchni 41 m2;
 • ul. Inflancka 92, obręb B-23, część działki nr 539/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00022738/6, o powierzchni 302 m2 ;
 • ul. Brójecka 5/7, obręb G-55, działka nr 590/1, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00147979/9, o powierzchni 70 m2;
 • ul. Alojzego Felińskiego 9, obręb G-17, część działki nr 212/104, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00291272/7, o powierzchni 50 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 99/4, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00010841/4, o powierzchni 42,00 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 99/5, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00032493/9 o powierzchni 6,51 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 99/21, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00032493/9 o powierzchni 90,99 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 99/39, brak księgi wieczystej, o powierzchni 92,49 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 32/1, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00032493/9 o powierzchni 248,49 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 188/2; opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00032711/4, o powierzchni 68,49 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 190/2, o powierzchni 173,49 m², część działki nr 192/17, o powierzchni 102,99 m²; opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00265232/4;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 172/6, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00010841/4, o powierzchni 279,00 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 172/18, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00136947/6, o powierzchni 780,00 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 172/13, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00275032/5, o powierzchni 256,50 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 99/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00009504/0, o powierzchni 63,00 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 33, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00008832/1 o powierzchni 93,00 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 32/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00032493/9, o powierzchni 66,00 m2;
 • przy kolei, obręb B-32, część działki nr 192/16, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00265232/4 o powierzchni 204,00 m2;
 • ul. Liściasta 182, obręb B-3, część działki nr 107, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00153366/4, o powierzchni 16988 m2 ;
 • ul. Modra 17, obręb B-46, część działki nr 163/17,opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00135432/6, o powierzchni 18 m2, 18 m2 ,18 m2 ,18 m2 ,18 m2 18 m2;
 • ul. Modra 19, obręb B-46, część działki nr 163/21, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00055394/2 o powierzchni 18 m2 , 18 m2  ,18 m2 ,18 m2;
 • ul. Modra 3-19, obręb B-46, część działki nr 163/23, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00008735/1 o powierzchni 19 m2;
 • ul. Obrońców Westerplatte 8a, obręb B-48, cześć działki 73/8, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00055838/7, o powierzchni 6,00 m2 ;
 • ul. Obrońców Westerplatte 8a, obręb B-48, część działki nr 72/21, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00051952/4, o powierzchni 13,80 m2, 19,80 m2, 19,80 m2 , 19,80 m, 19,80 m2 ,19,80 m2, 25,74 m2;
 • ul. Sporna bez numeru , obręb B-50, część działki nr 188/52, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00047931/0, o powierzchni, 30 m2, 10 m2 ,7 m2

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

 

 • ul. Astronautów 1-15, obręb G-11, część działki nr 94/49, opisanej w księdze wieczystej  nr LD1M/00012588/6  o powierzchni 500 m2; 

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat w drodze przetargu nieograniczonego  

 

 • ul. Łanowa 4, obręb B-43, działka 45/10, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00035861/1 o powierzchni 5050 m2;
 • ul. Tatrzańska 113B, obręb G-17, działka nr 80/10, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00105200/2, o powierzchni 342 m2;  

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (03.03.2020 09:46)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (03.03.2020 10:05)

Informację opracował(a): Jolanta Gorczyca (27.02.2020)

Źródło: Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 137