Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz obejmujący lokal użytkowy – garaż numer 2U, położony przy ul. ks. abp. Jana Pawła Woronicza 5-5I, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi wykaz stanowiący załącznik do:
- Zarządzenia Nr 3398/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer 2U, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi, przy ulicy ks. abp. Jana Pawła Woronicza 5-5I, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu. 

Wykazy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 4.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (04.03.2020 08:29)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (04.03.2020 08:35)

Informację opracował(a): Alina Krukowska (28.02.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 124