Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy ul. Tatrzańskiej 14/16, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

                Prezydent Miasta Łodzi  

informuje, że w dniach od 10 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy: 

  • Tatrzańskiej 14/16, obręb W-28 części działki  nr 120/3 opisanych w księdze wieczystej nr LD1M/00035684/6, o łącznej powierzchni 43,00 m²;
  • Tatrzańskiej 14/16, obręb W-28 część działki  nr 120/4 opisanych w księdze wieczystej nr LD1M/00035684/6, o powierzchni 18,00 m²; 

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (10.03.2020 10:13)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (10.03.2020 10:14)

Informację opracował(a): Robert Cichy (05.03.2020)

Źródło: Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 64