Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Archiwum 2021


Metryka strony i historia zmian