Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 20 lat w drodze przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Traktorowej 180 i 182 (działka nr 20/39, nr 20/41, nr 20/43 w obrębie B-34) o łącznej powierzchni 2 047 m2,
 • alei Jana Pawła II 42 i 44 (działki nr 87/6 i nr 87/8 w obrębie P-29) o łącznej powierzchni 219m2,
 • ul. Maurycego Mochnackiego 33 (część działki nr 106/1 w obrębie G-14) o powierzchni 52 m2,
 • ul. Maurycego Mochnackiego 33 (część działki nr 106/1 w obrębie G-14) o powierzchni 53 m2,
 • ul. Nowomiejskiej bez numeru (działka nr 73/4 w obrębie S-1) o powierzchni 3 m2,
 • ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 26 i 28 (część działek nr 201/105 i nr 257/25 w obrębie G-17) o powierzchni 54 m2,
 • ul. Rusałki bez numeru, Rusałki 16 (części działek nr 117 i nr 116 w obrębie P-35) o łącznej powierzchni 2 400 m2,
 • ul. Rusałki bez numeru, Rusałki 16 (części działek nr 117 i nr 116 w obrębie P-35) o łącznej powierzchni 2 500 m2,
 • ul. Rusałki 10 (części działek nr 121/4 i nr 121/5 w obrębie P-35) o łącznej powierzchni 868 m2,
 • ul. Rusałki 10 (części działki nr 121/3 w obrębie P-35) o powierzchni 237 m2,
 • ul. Pabianickiej 238 (część działki nr 448/2 w obrębie G-40) o powierzchni 40 m2,
 • ul. Górskiej bez numeru (część działki nr 210/22 w obrębie W-12) o powierzchni 34 m2 ,
 • ul. Górskiej bez numeru (część działki nr 211/26 w obrębie W-12) o powierzchni 80 m2 ,
 • ul. Wernyhory bez numeru (działka nr 696/12 w obrębie W-40) o powierzchni 74 m2,
 • ul. Wernyhory bez numeru (działka nr 696/13 w obrębie W-40) o powierzchni 273 m2,
 • ul. bez nazwy (część działki nr 153/2 w obrębie W-6) o powierzchni 90 m2,
 • ul. bez nazwy (część działki nr 153/2 w obrębie W-6) o powierzchni 144 m2,
 • ul. bez nazwy (część działki nr 153/2 w obrębie W-6) o powierzchni 325 m2,
 • ul. bez nazwy (część działki nr 153/2 w obrębie W-6) o powierzchni 128 m2,
 • ul. bez nazwy (część działki nr 153/2 w obrębie W-6) o powierzchni 450 m2,
 • ul. Drewnowskiej bez numeru (działka nr 280/22, część działki nr 280/24, działka nr 278/60, działka nr 278/64, działka nr 278/67 i działka nr 278/70 w obrębie B-45) o łącznej powierzchni 27 214 m2,
 • ul. Minerskiej 1/3 (część działki nr 512/10 w obrębie P-15) o powierzchni 5 000 m2,
 • ul. Alojzego bez numeru (działka nr 378/2 w obrębie G-24) o powierzchni 463 m2,
 • ul. Dolinnej bez numeru (działki nr 109 i nr 114 w obrębie P-36) o łącznej powierzchni 13 715 m2,
 • ul. Starościńskiej 17 (część działki nr 117/8 w obrębie G-27) o powierzchni 570 m2,
 • ul. Stanisława Jachowicza bez numeru (działki nr 43/7 i nr 43/12 w obrębie G-14) o łącznej powierzchni 6 261 m2,
 • ul. Dostawczej 6 (część działek nr 132/94, nr 132/102, nr 132/103 i nr 132/97 w obrębie W - 31) o łącznej powierzchni 7 722,66 m2,
 • alei Włókniarzy 206 i Włókniarzy bez numeru (działka nr 16/27, nr 16/31, nr 17/50 w obrębie P - 8) o łącznej powierzchni 234 m2,
 • ul. Starorudzkiej bez numeru (działka nr 5/6 w obrębie G-41) o powierzchni 63 m2,
 • alei gen. Zygmunta Waltera-Janke bez numeru (działki nr 25/32, nr 25/36 w obrębie P-36) o łącznej powierzchni 747 m2,
 • ul. Bratysławskiej 58/58A, Bratysławskiej bez numeru, ulicy bez nazwy (działki nr 27/43,nr 27/34, nr 25/39, nr 27/30, nr 25/34 i nr 26/15 w obrębie P - 36) o łącznej powierzchni 3554 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46 i nr 408/47 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46 i nr 408/47 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46, nr 408/47 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46, nr 408/47 i nr 426/2 w obrębie P-27 o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej 2 i ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 427/1 i nr 426/2 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46 i nr 408/47 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46 i nr 408/47 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 30 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46 i nr 408/47 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46 i nr 408/47 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru i ul. Wioślarskiej 2 (część działek nr 426/2 i nr 427/1 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46 i nr 426/2 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru (część działek nr 408/46 i nr 426/2 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Wioślarskiej bez numeru i ul. Wioślarskiej 2 (część działek nr 426/2 i nr 427/1 w obrębie P-27) o łącznej powierzchni 27 m2,
 • ul. Lokatorskiej 15 (część działki nr 459/2 w obrębie G-12) o powierzchni 52 m2,
 • ul. Klaudiusza Łazowskiego 39, Klaudiusza Łazowskiego bez numeru, Kongresowej 47/47A, Żywotnej 51 i 56 (działka nr 453/7, część działki nr 349/33, część działki nr 451/2, część działki nr 455/1 i część działki nr 454/2 w obrębie G-26) o łącznej powierzchni 1485 m2,
 • ul. Tadeusza Czackiego bez numeru (działka nr 130/18 w obrębie G-2) o powierzchni 972 m2,
 • ul. Konstantego Ciołkowskiego 3/9 (część działki nr 497/21 w obrębie G-12) o powierzchni 66,50 m2,
 • ul. Pienistej bez numeru (część działki nr 79 w obrębie P- 35) o powierzchni 510 m2,
 • ul. Finansowej 84 (części działki nr 264 w obrębie G-41) o łącznej powierzchni 15 m2,
 • ul. Odrzańskiej 18 (części działki nr 385/2 w obrębie G-23) o łącznej powierzchni 17,50 m2,
 • ul. Szczecińskiej 102 (część działki nr 50/18 w obrębie B-2) o powierzchni 8 m2,
 • ul. Szczecińskiej 102 (część działki nr 50/18 w obrębie B-2) o powierzchni 9 m2,
 • ul. Szczecińskiej 102 (część działki nr 50/18 w obrębie B-2) o powierzchni 9 m2,
 • ul. Szczecińskiej 102 (część działki nr 50/18 w obrębie B-2) o powierzchni 9 m2,
 • ul. Szczecińskiej 102 (część działki nr 50/18 w obrębie B-2) o powierzchni 9 m2,
 • ul. Szczecińskiej 102 (część działki nr 50/18 w obrębie B-2) o powierzchni 9 m2,
 • ul. Rzgowskiej 55 (części działki nr 372/2 w obrębie G-12) o powierzchni 46 m2,
 • ul. Pienistej bez numeru (część działki nr 28/7 w obrębie P-33) o powierzchni 639 m2,
 • ul. Sanockiej 4 (działki nr 42/2 i nr 43/3 w obrębie G-12) o łącznej powierzchni 136 m2,
 • ul. Zachodniej 21/23 (działki nr 174/60, nr 174/72, nr 174/73 w obrębie B-47) o łącznej powierzchni 370 m2,
 • ul. Zachodniej bez numeru ( część działki nr174/93 w obrębie B-47) o powierzchni 0,65 m2,
 • ul. Poli Gojawiczyńskiej bez numeru (część działki nr 158/47 w obrębie G-17) o powierzchni 37 m2,
 • ul. Ignacego Paderewskiego 47 (część działki nr 161/169 w obrębie G-13) o powierzchni 25 m2,
 • ul. Alojzego Felińskiego 2, 4, 6/10 (część działek nr 179/8 i nr 180/26 w obrębie G-17) o łącznej powierzchni 45 m2,
 • ul. Janusza Kusocińskiego bez numeru (część działki nr 198/95 i działka nr 561 w obrębie P-25) o łącznej powierzchni 1 789 m2,
 • ul. Podchorążych bez numeru (część działki nr 30 w obrębie P-2) o powierzchni 982 m2,
 • ul. Rzgowskiej 319, 321, 321A, 321B, 321C, 323, 325A i 329 (część działek nr 414/7, nr 416/7, nr 417/3, nr 419/3, nr 420/3, nr 421/3, nr 423/3, nr 424/3, nr 427/7 w obrębie G-44) o łącznej powierzchni 1 711 m2,
 • ul. Milionowej bez numeru (część działki nr 1/68 w obrębie W-28) o powierzchni 3 874 m2,
 • ul. Jędrowizny bez numeru (część działki nr 414 w obrębie W-11) o powierzchni 97 m2,
 • ul. Jędrowizny bez numeru (część działki nr 414 w obrębie W-11) o powierzchni 108 m2,
 • ul. Jędrowizny bez numeru (część działki nr 414 w obrębie W-11) o powierzchni 162 m2,
 • ul. Jędrowizny bez numeru (część działki nr 414 w obrębie W-11) o powierzchni 640 m2,
 • ul. Drewnowskiej 147 (część działki nr 143/315, część działki 143/328 w obrębie B-45) o łącznej powierzchni 115 m2,
 • ul. Rolniczej bez numeru ( część działki nr 37/2 w obrębie G–30) o powierzchni 372 m2,
 • ul. Lutomierskiej bez numeru (część działki nr 183/43 w obrębie B-45) o powierzchni 16,40 m2,
 • ul. Lutomierskiej bez numeru (część działki nr 183/43 w obrębie B-45) o powierzchni 36,20 m2,
 • ul. Lutomierskiej bez numeru (część działki nr 183/43 w obrębie B-45) o powierzchni 11,00 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz przy

 • ul. Michała Ossowskiego 7 i Zygmunta Lorentza bez numeru (działka nr 210/10 i część działki nr 210/31 w obrębie P-7) o łącznej powierzchni 404 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (17.06.2019 08:21)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (18.06.2019 13:58)

Informację opracował(a): Elżbieta Patalas (12.06.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 244