Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Tokarskiej 2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 21 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • ul. Tokarskiej 2 (część działki nr 34/4 w obrębie B-47) o łącznej powierzchni 27 m2,

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (21.06.2019 08:26)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (21.06.2019 08:26)

Informację opracował(a): Katarzyna Białasińska (17.06.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 124