Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne zawiadomienia - archiwum 2017-2018

 • 2018-12-21 (59 KB)

  Wykaz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi przeznaczonych do oddania w dzierżawę Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Sp. z o.o. w związku z zarządzeniem Nr 134/VIII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2018 r.
 • 2018-12-11 (228 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu salonu samochodowego wraz ze stacją obsługi i myjnią zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Brukowej 2 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-12-11 (229 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Jasień
 • 2018-12-11 (231 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Stacji Obsługi Pojazdów zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 144 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-12-10 (48 KB)

  Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu Zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-12-07 (812 KB)

  Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - studni Nr 1 i na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów podlewanie boisk treningowych i terenów zielonych na obiekcie Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5
 • 2018-11-21 (204 KB)

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.421.544.2018.DŁ z dnia 09.11.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
 • 2018-11-19 (65 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu budynku usługowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-11-19 (66 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 216 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-11-19 (66 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-11-19 (65 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu budynku usługowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-11-06 (124 KB)

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.421.675.2018.DŁ z dnia 25.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne
 • 2018-11-02 (232 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu salonu samochodowego z serwisem zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 35, do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-10-29 (59 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zestawu skrzynek rozsączających o wymiarach 18mx6mx0,6m zlokalizowanego w Łodzi w rejonie skrzyżowania ulic Nery i Cezarego Józefiaka, oraz na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących terenu działki zlokalizowanej w Łodzi w rejonie skrzyżowania ulic Nery i Cezarego Józefiaka
 • 2018-10-23 (69 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. 2 studni chłonnych S1 i S2 w związku z planowaną rozbudową zakładu i zmianą sposobu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu Zakładów Chemicznych Organika Car S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Teofilowskiej 54/56
 • 2018-10-09 (46 KB)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu scieków przemysłowych zawierających substancje szczegolnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205 do kanalizacji innego podmiotu
 • 2018-09-26 (115 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przeprowadzania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski - etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"
 • 2018-09-17 (166 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolumny w Łodzi na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego na wysokości posesji nr 36a do wysokości posesji nr 121" na dz. nr ewid. 45/1, 45/3, 86/2, 40/14, 42/7, 39/6 obręb G-46, dz. nr ewid. 20/4, 16/10, 18/11 obręb G-45, dz. nr ewid. 142/1 – obręb G-48"
 • 2018-08-10 (301 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrologicznego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5 na działce ewidencyjnej nr 3/1 obręb W-15
 • 2018-07-27 (134 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Nad Dobrzynką w Łodzi, na odcinku od ul. Łaskowice do trasy S-14
 • 2018-05-30 (426 KB)

  Postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego historycznego zespołu budowlanego elektrociepłowni "EC-2"
 • 2018-05-24 (157 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Jędrzejowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tomaszowską do rzeki Olechówki i ulicy bez nazwy na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do pik. 0+360
 • 2018-05-24 (163 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na adaptacji dawnej zajezdni Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej na potrzeby Zakładu Techniki MPK-Łódź Sp. z o.o.
 • 2018-05-23 (97 KB)

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skierniewice o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia, z mocy prawa przez Gminę Miasto Łódź nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w Łodzi, przy ul. Powojowej
 • 2018-04-30 (173 KB)

  Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w którym sprostowano inną oczywistą omyłkę w wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii nr 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP”
 • 2018-04-27 (156 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej "Helenówek") do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic Łódzka i 1-ego Maja)
 • 2018-04-10 (104 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót linii kolejowej nr 14 na odcinku Lublinek - Zduńska Wola
 • 2018-04-03 (161 KB)

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej „Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic Łódzka i 1-ego Maja)
 • 2018-03-22 (158 KB)

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej „Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic Łódzka i 1-ego Maja)
 • 2018-03-15 (160 KB)

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej „Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulic Łódzka i 1-ego Maja)
 • 2018-02-27 (486 KB)

  Decyzja Prezydenta Miasta Skierniewice o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Łódź nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi, w obrębie S-2, oznaczonej numerem działki 312/4 o pow. 0,0364 ha
 • 2018-01-26 (346 KB)

  Decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o umorzeniu w części postępowania prowadzonego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych wojewóodztwa łódzkiego historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej "Nowe Miasto" w Łodzi
 • 2018-01-23 (40 KB)

  Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego kamienicy (budynku frontowego z oficyną boczną), położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 30a wraz z nieruchomością gruntową położoną w Łodzi przy ul. Zgierskiej 30a i ul. Zgierskiej 32
 • 2018-01-18 (38 KB)

  Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego kamienicy usytuowanej w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 12 wraz z nieruchomością gruntową usytuowaną w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 12 (działka nr 59, obręb P-9)
 • 2017-12-01 (168 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 3+575 jej biegu, na działce nr 675/44, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Kozielskiej/Czynnej w Łodzi
 • 2017-12-01 (166 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+773 jej biegu, na działce nr 465, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Przewodniej i Matowej w Łodzi
 • 2017-12-01 (169 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 4+270 jej biegu, na działce nr 675/13, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Obszernej w Łodzi
 • 2017-12-01 (173 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+344 jej biegu, na działce nr 471/1, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Rzemieślniczej w Łodzi
 • 2017-12-01 (164 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+950 jej biegu, na działce nr 346/26, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Granicznej i Finansowej w Łodzi
 • 2017-11-28 (28 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 3+575 jej biegu, na działce nr 675/44, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Kozielskiej/Czynnej w Łodzi
 • 2017-11-28 (28 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+773 jej biegu, na działce nr 465, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Przewodniej i Matowej w Łodzi
 • 2017-11-28 (27 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 4+270 jej biegu, na działce nr 675/13, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Obszernej w Łodzi
 • 2017-11-24 (30 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+950 jej biegu, na działce nr 346/26, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Granicznej i Finansowej w Łodzi
 • 2017-11-21 (40 KB)

  Obwieszczenie Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego rejonu ul. Przędzalnianej w Łodzi
 • 2017-11-09 (273 KB)

  Obwieszczenie Starosty Pabianickiego o decyzji Nr 1118/2017 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód związane z projektowaną przebudową i rozbudową ulicy Szczecińskiej w Łodzi na odcinku około 3,360 km, od skrzyżowania z ulicą Aleksandrowską, do granicy miasta w rejonie ulicy Pancerniaków, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi
 • 2017-09-18 (40 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące o wydaniu decyzji udzielającej Prezydentowi Miasta Łodzi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 1197E ulicą Okólną w Łodzi
 • 2017-08-31 (1 MB)

  Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Pabianicach informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Prezydenta Miasta Łodzi na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z projektowanej przebudowy ulicy Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Pancerniaków do ziemi poprzez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i studnie chłonne
 • (2017-08-25) (58 KB)

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bocznicy kolejowej BSH do Parku Przemysłowego przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi (2017-08-25)
 • (2017-07-19) (98 KB)

  Postanowienie Starosty Łódzkiego Wschodniego dotyczące wyłączenia do odrębnych postępowań spraw związanych z ustaleniem odszkodowania za poszczególne udziały w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości zajętą pod drogę publiczną położoną w Łodzi, w obrębie W-24, przy ul. Tuwima 98 (2017-07-19)
 • (2017-07-17) (11 MB)

  Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie usunięcia jednej sztuki topoli czarnej odmiany włoskiej (2017-07-17)
 • (2017-06-16) (150 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia podziału kosztów utrzymania urządzenia wodnego, zlokalizowanego na działce ew. nr 46/38, obręb B-55, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli „Zielony Romanów”, „Ogrody Romanów” oraz „Villa Romanów” do istniejącego zbiornika retencyjnego (2017-06-16)
 • (2017-03-16) (219 KB)

  Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie dla Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi zezwolenia na budowę kanału sanitarnego, na działce nr 39/109 położonej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi (2017-03-16)
 • (2017-03-02) (44 KB)

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III - część 2 - opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III" pozwolenia wodnoprawnego (2017-03-02)
 • (2017-02-06) (27 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 38/35 obręb W-3 w Łodzi systemu trzech studni chłonnych (2017-02-06)
 • (2017-01-13) (3 MB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III - część 2 - opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III" (2017-01-13)

Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.07.2017 21:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.01.2019 13:19)

Ilość odwiedzin: 22410

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
02.01.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.12.2018 11:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.12.2018 11:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.12.2018 10:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.12.2018 10:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.12.2018 14:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.12.2018 14:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 08:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.11.2018 10:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.11.2018 14:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.11.2018 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.11.2018 14:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.11.2018 14:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.11.2018 14:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.11.2018 16:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.11.2018 15:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2018 13:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.10.2018 12:31 Adrian Beer Modyfikacja treści
23.10.2018 12:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.10.2018 12:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.10.2018 12:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.10.2018 10:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.09.2018 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.09.2018 08:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.09.2018 08:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.08.2018 09:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.07.2018 09:56 Adrian Beer Modyfikacja treści
30.05.2018 09:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.05.2018 09:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 09:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 09:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.05.2018 10:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.05.2018 09:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.04.2018 08:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.04.2018 08:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.04.2018 08:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.04.2018 09:50 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.04.2018 11:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.03.2018 11:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.03.2018 12:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.02.2018 10:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.02.2018 10:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.01.2018 12:20 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
26.01.2018 12:06 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 15:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.01.2018 15:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.01.2018 08:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 10:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 10:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 09:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 09:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 09:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 09:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 09:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 09:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 09:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 09:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.11.2017 13:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.11.2017 11:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.11.2017 11:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.09.2017 11:17 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.08.2017 15:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 11:35 Modyfikacja treści
29.08.2017 11:35 Modyfikacja treści
08.08.2017 10:24 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 10:23 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:59 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:43 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:30 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:30 Migracja danych Utworzenie strony