Obwieszczenie zawiadamiające o wniesieniu odwołania na decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12 maja 2023 r. zatwierdzającą Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich oraz warunków hydrogeologicznych na potrzeby opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej dla projektu pn.: ,,Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa-Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK” – znak sprawy: GKIII.7440.8.2022.EK


Metryka strony i historia zmian