Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn. Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14 – odcinek „Komora Fabryczna”, obejmujący budowę komory rozjazdowej „Fabryczna” i linii kolejowej wraz z infrastrukturą niezbędną do budowy oraz funkcjonowania tunelu, komory i linii kolejowej, zlokalizowanego na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym S-6 w Łodzi – znak sprawy: GPB-II.7840.204.2022.AS/WM


Metryka strony i historia zmian