Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego działki gruntu położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205 – znak sprawy: WUOZ-ZRR.5140.101.2023.PU


Metryka strony i historia zmian