Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadamiająca o wpisaniu do rejestru zabytków kamienicy, prywatnego domu modlitwy Wolfa Reichera wraz z nieruchomością gruntową, usytuowanych w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 28 – znak sprawy: WUOZ-ZRR.5140.327.2022.PU


Metryka strony i historia zmian