Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z czwartorzędowego ujęcia zlokalizowanego na terenie ROD „Witamina" w Łodzi, ul. Konstantynowska 100, działka numer ewid. 4/1 obręb P-21, poprzez studnię nr 1, na potrzeby nawadniania terenów zielonych ogrodu oraz socjalno-bytowe działkowców w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada


Metryka strony i historia zmian