Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z dwuotworowego ujęcia położonego w Łodzi, przy ul. Janowskiej 1A, czerpiącego wodę z utworów czwartorzędowych, poprzez: studnię nr 1 i studnię nr 2 do celów zaopatrzenia w wodę pracowników spółki Green Logistic Sp. z o.o. oraz do podlewania upraw pomidorów


Metryka strony i historia zmian