Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji paliw Lotos nr 265 zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Zakładowej 67 do kanalizacji innego podmiotu


Metryka strony i historia zmian