Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 2/6 do kanalizacji innego podmiotu


Metryka strony i historia zmian