Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Zakładowej 12 do kanalizacji innego podmiotu


Metryka strony i historia zmian