Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu z terenu istniejącej stacji paliw Shell w Łodzi przy ul. Traktorowej 44


Metryka strony i historia zmian