Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu działek o numerach ewidencyjnych 263/16, 263/17, 263/18, 263/19, 263/15, 263/20, 263/20 i 263/21 obręb G-1 Łódź, do rzeki Jasień


Metryka strony i historia zmian