Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Fabryki Pierścieni Tłokowych „PRIMA" S.A. z siedzibą w Łodzi do rowu szczelnego i do rzeki Sokołówki


Metryka strony i historia zmian