Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, służących do odwodnienia wykopów budowlanych realizowanych w ramach budowy kanału deszczowego w ul. Starogardzkiej na odcinku od rzeki Ner do ul. Odrzańskiej w Łodzi oraz usługę wodną, tj. odwadnianie wykopów budowlanych


Metryka strony i historia zmian