Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych ze studni nr A, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 45/9 obręb B-27 w Łodzi, przy ulicy Kniaziewicza 1/5, na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im dr. M. Biegańskiego, dla celów zaopatrzenia Szpitala w wodę na potrzeby socjalno-bytowe oraz do podlewania terenów zielonych


Metryka strony i historia zmian