Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 550 (oś 23) od km 2+222,86 do km 3+108,88 – pomiędzy komorą Odolanowską i komorą Polesie – etap I – Budowa tunelu kolejowego – tunel technologiczny na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”, na działkach położonych w obrębach ewid. B-45, B-46, P-7 i P-9 w Łodzi


Metryka strony i historia zmian