Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy - etap I: szyb startowy, na działce nr ewid. 40/1 obręb P-7 w Łodzi


Metryka strony i historia zmian