Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 551 (oś 18) od km 3+325,08 do km 4+245,35 – pomiędzy komorą w osi 18 i komorą Odolanowską z przejściem przez komorę Włókniarzy – Etap I – Budowa tunelu kolejowego – tunel technologiczny na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną – TBM (EPB)”, na działkach położonych w obrębach ewid. B-44, B-45 i P-7 w Łodzi


Metryka strony i historia zmian