Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu ś/c dn 63PE”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 46/4, obr. B-52, m. Łódź, województwo łódzkie


Metryka strony i historia zmian