Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na: pobór wód podziemnych utworów jury górnej studniami nr 1-8 ujęcia wodociągowego „Rokiciny” w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę głównie miasta Łódź, odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji wodociągowej w Rokicinach do rowu melioracyjnego oraz na awaryjny zrzut czystej wody z odwadniania i płukania rurociągów tranzytowych do rowu melioracyjnego


Metryka strony i historia zmian