Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.08.2018 13:18 do 31.08.2018 08:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Ogłoszenia o wywłaszczeniu, ograniczeniu praw do nieruchomości i ustaleniu odszkodowania

 • 2018-08-20(64 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ulicach: Rzgowskiej 4, Zarzewskiej 26/30, Kurczaki 100 niezbędnych dla budowy sieci ciepłowniczej
 • 2018-08-20(63 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ulicach: Snowalnianej, Andrzejewskiejw celu remontulinii kablowej SN oraz przy ul. Cyganka w celu demontażu urządzeń i wybudowania nowej stacji odtworzeniowej
 • 2018-08-10(108 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia, w drodze decyzji, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Złotno/Spadochroniarzy 1 i ul. Złotno/Złotno 44, w celu wykonania czynności związanych z remontem elektroenergetycznej linii napowietrznej
 • 2018-07-27(135 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy:ul. Skierniewickiej, obręb W-29 - działka nr 28/2, niezbędnej dla wymiany liniikablowej SN, ul. Spadkowej 8, obręb B-37 - działka nr 37/2, niezbędnej dla budowy kablowej liniielektroenergetycznej 110 kV, ul. Weselnej 48-66, obręb W-13 - działka nr 81/1 niezbędnej dla przebudowy linii napowietrznej nN, ul. Żurawinowa, obręb P-40 - działki nr 109/7 i 181/4, niezbędnej dla budowy liniienergetycznej 110 kV, ul. Beczkowa, obręb G-24 - działka nr108/43, niezbędnej dla budowy przy łączakablowego nN 0,4 kV, ul. Grudziądzka 7, obręb B-31 - działka nr 97/4, niezbędnej dla budowy przyłączakablowego nN 0,4 kV, ul. Aleksandrowska 55, obręb B-34 - dzialka nr 80/21, niezbędnej dla przeprowadzenia remontu elektroenergetycznej linii kablowej SN
 • 2018-07-06(111 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy:ul. Maratońskiej, obręb P-37 - działka nr 292/40, niezbędnej dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV,ul. Maratońskiej 149 obręb P-39 - działka nr 330/2, niezbędnej dla przebudowy siecielektroenergetycznej oraz demontażu istniejącej linii kablowej, ul. Weselnej obręb W-13 - działka nr 68 niezbędnej dla przebudowy napowietrznychprzyłączy energetycznych, ul. Weselnej, obręb W-13 - działka nr 71/5, niezbędnej dla przebudowy liniinapowietrznej oraz slupa nN
 • 2018-06-20(336 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy ulicy Młynarskiej 37/41, oznaczonej w ewidencji gruntówjako działka nr 114/17 w obrębie B-47 niezbędnej dla budowy sieci ciepłociągu
 • 2018-05-28(48 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 od km 7,140 stacja Lublinek do km 43,068 stacja Zduńska Wola wraz ze szlakiemGajewniki, w ramach zadania pn: "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski - etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"
 • 2018-05-17(167 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy: ul. Zimna Woda, obręb B-56 - działka nr 183 niezbędnej dla budowy doziemnej linii elektroenergetycznej 110 kV; przy ul. Selekcyjnej, obręb W-14 - działka nr 342/11 i 342/29 niezbędnych dla wymiany linii napowietrznej nN na przewody nowego typu; przy ul. Złotno, obręb P-4 - działka 504/40, obręb P-5- działka 473/39 niezbędnych dla remontu elektroenergetycznej linii napowietrznej nN
 • 2018-04-16(136 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobukorzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Dniestrzańskiej 9, niezbędnej do budowy sieci ciepłowniczej
 • 2018-04-13(60 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Klimatycznej
 • 2018-04-04(21 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ulicach: Profesorskiej 17, Plonowej 24 oraz Liściastej 15/17, niezbędnych dla przebudowy linii energetycznych
 • 2018-03-19(61 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, polegającej na budowie radionawigacyjnego ILS/DME RWY25R (ILS GP i ILS LLZ), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, usytuowaną na terenie lotniska Łódź-Lublinek, w Łodzi przy ul. Generała S. Maczka 35
 • 2018-02-26(56 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, polegającej na budowie obiektu radionawigacyjnego ILS/DME RWY25R (ILS GP i ILS LLZ) w Łodzi na terenie lotniska Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • 2018-02-14(150 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niezbędnych dla przebudowy sieci ciepłowniczej, położonych w Łodzi: przy ul. Papierniczej 14, obręb W-21 - działka nr 417; przy ul. Piłsudskiego, obręb W-24 - działka 328/47 oraz na terenie Parku Staromiejskiego, obręb B-47 - działka 412/23
 • 2018-02-14(86 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji liniikolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14na odcinku Lublinek - Zduńska Wola od km 7,140 do km 43,068 realizowanego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"
 • 2018-02-02(98 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, polegającej na budowie obiektu radionawigacyjnego ILS/DME RWY25R (ILS GP i ILS LLZ) w Łodzi na terenie lotniska Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • 2018-01-23(129 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej przy ul. Pomorskiej 185, w celu demontażu istniejącego i budowy nowego odcinka trakcyjnego kabla MPK nn
 • 2018-01-23(131 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy ulicach Wojska Polskiego 58-64 i Marynarskiej bn., w celu budowy linii kablowej SN
 • 2018-01-23(53 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy ulicach Mulinowicza bn., Powszechnej bn. oraz Władysława Łokietka bn., w celu budowy linii kablowej SN-15kV oraz usunięcia istniejącej linii kablowej


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (23.01.2018 12:00)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (13.08.2019 12:35)

Ilość odwiedzin: 11514

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
13.08.2019 12:35 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.08.2019 12:35 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.08.2019 12:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.08.2019 12:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.08.2019 12:26 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.08.2019 12:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2019 13:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.08.2019 13:37 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.08.2019 13:36 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
17.07.2019 12:49 Adrian Beer Modyfikacja treści
17.07.2019 11:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.07.2019 09:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.07.2019 09:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.06.2019 11:21 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.06.2019 11:06 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.06.2019 11:06 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.06.2019 09:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.05.2019 09:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2019 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.05.2019 11:18 Adrian Beer Modyfikacja treści
14.05.2019 11:08 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.05.2019 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.05.2019 09:03 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.05.2019 14:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.04.2019 10:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.03.2019 08:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.03.2019 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.03.2019 15:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.03.2019 15:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.03.2019 15:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.02.2019 15:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.02.2019 09:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
26.02.2019 09:38 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.02.2019 13:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.12.2018 11:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.12.2018 11:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.12.2018 11:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.12.2018 11:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.12.2018 11:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.12.2018 11:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.12.2018 10:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.10.2018 15:48 Adrian Beer Modyfikacja treści
24.09.2018 10:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.09.2018 14:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.09.2018 14:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.09.2018 14:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.08.2018 08:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.08.2018 13:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.08.2018 13:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.08.2018 13:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.08.2018 12:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.08.2018 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.08.2018 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.07.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
27.07.2018 10:26 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.07.2018 11:15 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 11:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 11:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.05.2018 09:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.05.2018 10:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.05.2018 10:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.04.2018 15:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.04.2018 15:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.04.2018 13:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.04.2018 11:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.03.2018 11:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.02.2018 10:03 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.02.2018 10:01 Adrian Beer Modyfikacja treści
14.02.2018 13:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2018 13:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2018 09:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2018 09:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.02.2018 10:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.01.2018 17:09 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 17:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 14:40 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 14:37 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 13:42 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 12:54 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 12:49 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 12:47 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 12:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
23.01.2018 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.01.2018 12:00 Tomasz Wilk Utworzenie strony