Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenia o wywłaszczeniu, ograniczeniu praw do nieruchomości i ustaleniu odszkodowania 06-12.2017

 • 2019-05-07 (296 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Teofilowskiej, oznaczonej jako działka nr 63/8 w obrębie B-33
 • 2018-07-06 (111 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy: ul. Maratońskiej, obręb P-37 - działka nr 292/40, niezbędnej dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, ul. Maratońskiej 149 obręb P-39 - działka nr 330/2, niezbędnej dla przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz demontażu istniejącej linii kablowej, ul. Weselnej obręb W-13 - działka nr 68 niezbędnej dla przebudowy napowietrznych przyłączy energetycznych, ul. Weselnej, obręb W-13 - działka nr 71/5, niezbędnej dla przebudowy linii napowietrznej oraz slupa nN
 • 2017-12-27 (65 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji Nr 16/2017 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.459.2017 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Lodzi Nr DAR-UA-V.9.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwie: "Rozbudowa ulicy Tomaszowskiej: odcinek od al. Ofiar Terroryzmu II Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania w Lodzi",
 • 2017-12-04 (212 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Antoniego Książka bez nr, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-21, jako działka nr 443, niezbędnej dla założenia i przeprowadzenia modernizacji istniejącej linii napowietrznej EN oraz przeprowadzenie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 431/13 w obrębie G-29 linii kablowej SN-15kV oraz usunięcie istniejącej
 • 2017-11-17 (188 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi, przy ul. Wigury 28, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie S-7, jako działka nr 129/4, niezbędnych dla przeprowadzenia sieci ciepłowniczej
 • 2017-10-30 (359 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul.: Winnej 3 i 6, działki nr 142/5 i 89 z obrębu W-26 oraz przy ul. Wapiennej dz. nr 116/2 z obrębu P-7, w celu budowy odcinka sieci ciepłowniczej.
 • 2017-10-24 (371 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul. Snowalnianej, działka nr 47/17 w obrębie W-32 w celu budowy linii kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV
 • 2017-10-18 (133 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul. Nieszawskiej bez nr, działka nr 135/10 w obrębie W-28 w celu budowy linii ciepłowniczej
 • 2017-09-22 (205 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul.: Piekarskiej 14, działka nr 425/1 z obrębu B-28 i ul. Stasia, działka nr 476/2 z obrębu B-21 w celu budowy linii elektroenergetycznej
 • 2017-09-14 (144 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie G-12 jako działka nr 461/36, w obrębie S-6 jako działka nr 237/124 oraz w obrębie W-30 jako działka nr 99, niezbędnej dla przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej
 • 2017-09-11 (61 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji Nr 265/17 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.2.2017, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił Prezydentowi Miasta zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej w Łodzi
 • 2017-09-08 (426 KB)

  Decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego dotycząca ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi, w obrębie W-24, przy ul. Tuwima 98, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231/19 o pow. 0,0799 ha (część dawnej działki nr 231/17)
 • 2017-09-08 (45 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w Łodzi, w obrębie P-26, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 124/9 o powierzchni 5,1698 ha oraz nabycia przez "Polskie Koleje Państwowe" S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu wraz z nieodpłatnym nabyciem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na tym gruncie
 • 2017-09-05 (149 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 294 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 389/1 o pow. 0,1101 ha w obrębie W-12 i przy ul. Opoczyńskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 515 o pow. 0,1171 ha w obrębie G-27
 • 2017-08-28 (136 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Sierakowskiego, w celu remontu elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV
 • 2017-08-28 (68 KB)

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie budowy zaplecza technicznego utrzymania pociągów PKP INTERCITY wraz z infrastrukturą
 • 2017-07-03 (33 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 1197 E ul. Okólną w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia (2017-07-03)
 • 2017-06-16 (187 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczącego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niezbędnej dla wybudowania linii kablowej SN 15 kV położonej w Łodzi, przy ul. Brukowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63/24 o pow. 1,4687 ha w obrębie B-31 (2017-06-16)
 • 2017-06-02 (202 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-4 jako działka nr 154/13 oraz w obrębie G-5 jako działki 354/6 i 354/2, niezbędnej dla przebudowy linii kablowej SN (2017-06-02)


Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.07.2017 21:23)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (14.05.2019 11:07)

Ilość odwiedzin: 13043

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
14.05.2019 11:07 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.07.2018 11:05 Adrian Beer Modyfikacja treści
23.01.2018 11:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.01.2018 11:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.12.2017 12:36 Adrian Beer Modyfikacja treści
04.12.2017 11:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.12.2017 11:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.11.2017 15:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.10.2017 13:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
24.10.2017 11:02 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.10.2017 12:18 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.10.2017 12:13 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.10.2017 12:12 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.09.2017 12:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 08:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.09.2017 12:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.09.2017 11:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.09.2017 11:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.09.2017 11:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.09.2017 10:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.08.2017 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.08.2017 09:51 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 09:50 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 09:49 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 21:41 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 21:39 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 21:39 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 17:37 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 17:26 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 17:25 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 17:22 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 17:21 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:23 Migracja danych Utworzenie strony