Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi, przy ulicy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka nr 257/41 o pow. 0,6491 ha, w obrębie G-17, niezbędnej do demontażu oraz budowy linii kablowej SN


Metryka strony i historia zmian