Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące ograniczenia sposobu korzystania i udostępnienia nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Rzgowskiej 17 (dz. 204/7 obręb G-3), ul. Zaścianek Bohatyrowicze (dz. 20/2, obręb W-1), ul. Sołeckiej (dz. 347/1 obręb W-44), ul. Haška 12/14 - ul. Smetany 1 (dz. 381/90, obr. W-21), Al. Politechniki 19 (dz. 75/9 obręb G-1), ul. Przyrodniczej 4 (dz. 548/3 obręb B-26), ul. Paderewskiego 39 (dz. 161/153, obr. G-13) i ul. Rymanowskiej bez nr (dz. 182/2, obr. G-13) niezbędnych w celu budowy oraz demontażu infrastruktury technicznej


Metryka strony i historia zmian