Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca postępowania w sprawie ograniczenia sposób korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zagrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122 w obrębie W-36, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PE


Metryka strony i historia zmian