Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sawickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9 w obrębie B-60, w celu założenia i przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami


Metryka strony i historia zmian