Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenia zezwolenia na wykonanie czynności związanych z przebudową rowu otwartego obiegowego (deszczowego) polegającą na przykryciu rowu, znajdującego się na nieruchomości, położonych w Łodzi, oznaczonej jako działki ewid. nr 1/5, 1/6 i 1/7 w obrębie G-21


Metryka strony i historia zmian