Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Balsamowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30 w obrębie W-1 o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia


Metryka strony i historia zmian